EATRIS, czyli konsorcjum dla nowoczesnych leków

EATRIS to konsorcjom działające jako ERIC, czyli European Research Infrastructure Consortium, na rzecz rozwoju europejskiej infrastruktury badawczej. Zajmuje się niezwykle interdyscyplinarnym i złożonym obszarem, jakim jest medycyna translacyjna.

 

EATRIS jest rozproszoną infrastrukturą badawczą, która zapewnia dostęp do specjalistycznej wiedzy i zaawansowanych technologii, niezbędnych do opracowania nowych produktów w dziedzinie medycyny translacyjnej. Przedstawiciele biznesu i nauki mogą w ramach konsorcjum uzyskiwać dostęp do narzędzi badawczych.

 

Wśród usług EATRIS znajdują się:

  • usługi badawcze dla biotechnologicznych i farmaceutycznych firm z sektora MŚP, w tym ekspertyzy naukowe i medyczne, a także zapewnienie dostępu do najnowszych technologii oraz platform technologicznych;
  • wsparcie w kwestiach regulacyjnych, które są integralną częścią procesu powstawania leków, w tym m.in. opracowywanie opinii eksperckich, opracowywanie planów przedklinicznych i klinicznych oraz doradztwo.
  • mentoring ekspercki dla EJP RD – w ramach wspólnego europejskiego programu w dziedzinie rzadkich chorób (EJP RD) zainicjowano program mentorski dla badaczy rzadkich chorób, który ma na celu zwiększenie wpływu i korzyści dla pacjentów wynikających z projektów badawczych w dziedzinie rzadkich chorób. Może z niego skorzystać bezpłatnie każdy naukowiec pracujący (lub planujący pracę) nad projektem badawczym w dziedzinie rzadkich chorób;
  • Innovation Helpdesk, który jest dostępny dla badaczy z różnych środowisk (infrastruktury badawczej, środowisk akademickich, instytucji prywatnych i publicznych, firm biotechnologicznych i MŚP). Oferuje on dostęp do pomocy prawnej i doradztwa w zakresie partnerstwa ze specjalistów EATRIS.

EATRIS organizuje również różnego typu kursy edukacyjne. Są one dostępne m.in. w ramach otwartej platformy e-learningowej TransMed Academy.

 

Więcej informacji o kursach >

 

Więcej o EATRIS >