Czym zajmuje się ILL, czyli Instytut Laue-Langevin?

ILL, czyli Instytut Laue-Langevin jest międzynarodowym centrum badawczym, które zajmuje się rozwojem najnowocześniejszych technologii i nauki związanych z badaniami nad neutronami. ILL jest międzynarodową organizacją, której finansowanie jest przez 14 państw członkowskich organizacji, wśród których obok Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii (będących 3 państwami założycielskimi), Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Czech, Szwecji, Belgi, Słowacji, Słowenii i Dani, znajduje się Polska.

Ośrodek mieszczący się we francuskim Grenoble daje naukowcom możliwość korzystania z jego innowacyjnej, zaawansowanej technologicznie infrastruktury badawczej, która skupiona jest wokół wysoko strumieniowego reaktora. Co roku korzysta z niej około 1400 naukowców z całego świata, którzy przeprowadzają setki eksperymentów. Ich badania koncentrują się przede wszystkim na naukach podstawowych w różnych dziedzinach: fizyce materii skondensowanej, chemii, biologii, fizyce jądrowej i materiałoznawstwie itp. ILL działa nie tylko na rzecz społeczności naukowej ILL, ale też współpracuje na różnych poziomach poufności z działami badawczo-rozwojowymi przedsiębiorstw przemysłowych.

 

 

Zasady współpracy naukowców z Instytutem opisane są w przewodniku użytkownika ILL. Zawiera on wszystkie informacje niezbędne do przygotowania się do wizyty w ILL i przeprowadzenia ekspertów z wykorzystaniem jego infrastruktury. Jest on dostępny pod poniższym linkiem:

ILL User Guide

 

ILL prowadzi również nabór na specjalistyczne stanowiska, głównie badawczo-inżynieryjne, ale też administracyjne. Prowadzi też studium doktorskie, które co  każdego roku oferuje możliwość skorzystania z najwyżej jakości nadzoru naukowego i spersonalizowanego doradztwa nad pracami doktorskimi. W trybie ciągłym odbywa się też rekrutacja do programu stażowych związanych z nauką, technologiami oraz obszarem administracyjnym.


Więcej o karierze w ILL >