Czym jest IFMIF-DONES?

IFMIF-DONES (The International Fusion Materials Irradiation Facility – Demo Oriented NEutron Source) to ośrodek badawczy powstający w hiszpańskiej Granadzie, którego nowatorska infrastruktura badawcza dedykowana jest testowaniu, walidacji i kwalifikacji materiałów przeznaczonych do zastosowania w reaktorach termojądrowych. Uzyskane w nim dane będą miały kluczowe znaczenie dla społeczności badaczy zajmujących się syntezą jądrową, zwiększając poziom wiedzy na temat uszkodzeń spowodowanych promieniowaniem. Wyniki badań prowadzonych w IFMIF-DONES posłużą do zaprojektowania reaktora DEMO, kolejnego po ITER, reaktora termojądrowego, którego celem będzie produkcja energii elektrycznej w wyniki fuzji jądrowej w ilościach pozwalających na komercjalizację tej technologii.

Badania prowadzone w IFMIF-DONES będą przeprowadzane w oparciu o unikalne źródło elektronów, o spektrum energii i strumieniu podobnym do tych, które mają być uzyskiwane w przyszłych reaktorach opartych na technologii kontrolowanej fuzji jądrowej. Badania mają dostarczyć danych dotyczących napromieniowania materiałów znajdujących się w takich warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących zmian na poziomie atomowym w pierwszej ścianie przyszłego reaktora DEMO. Projekt stanowi również kamień milowy na drodze do budowy IFMIF (International Fusion Material Irradiation Facility). Jego działalność ma doprowadzić do stworzenia technologii niezbędnych do dalszego rozwoju badań, które mają być prowadzone w IFMIF (docelowo DONES w przyszłości stanie się częścią IFMIF).

Stworzenie ośrodka badań IFMIF-DONES zostało po raz pierwszy zaproponowane w ramach ESFRI Roadmap w 2006 r. Koncepcja budowy DONES rozwijana była głównie w ramach współpracy Unii Europejskiej i Japonii na podstawie Broader Approach Agreement. W 2015 roku EUROfusion i F4E rozpoczęło proces projektowania ośrodka DONES, w 2017 roku podjęto decyzję o budowie ośrodka w Grenadzie, w Hiszpanii.

 

Więcej informacji o projekcie