CERN Summer Student Programme – płatny staż dla studentów

Letnie staże w CERN to dla studentów szansa na zdobycie unikatowego doświadczenia zawodowego. CERN Summer Student Programme przeznaczony jest dla studentów kierunków związanych z fizyką, matematyką, inżynierią i IT.

 

Letni program stażowy CERN dla studentów przeznaczony jest dla osób kształcącym się na studiach licencjackich i magisterskich związanymi z fizyką, inżynierią, IT i matematyką. Udział w programie to wyjątkowa okazja do włączenia się w codzienną pracę zespołów badawczych Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. To szansa na rozwój wśród wybitnych naukowców z całego świata. Studenci biorą też udział w serii wykładów wygłaszanych przez ekspertów organizacji, sesjach dyskusyjnych, warsztatach i sesjach posterowych. Zwiedzają również placówki badawcze i eksperymenty CERN.

Program trwa od 8 do 13 tygodni. Uczestnicy na jego zakończenie zobowiązani są do sporządzenia raportu z pracy w CERN.

 

Wymagane kwalifikacje

Aby wziąć udział w programie należy posiadać status studenta (w trakcie trwania programu, choć podanie można składać również, jeśli przewidywany termin ukończenia studiów przypada na czas jego trwania) studiów licencjackich lub magisterskich o profilu fizycznym, matematycznym, inżynieryjnym lub związanych z IT oraz, w momencie jego startu, mieć ukończone co najmniej 3 lata studiów stacjonarnych.

Osoba aplikująca do udziału w programie nie może mieć wcześniejszego doświadczenia zawodowego związanego z CERN (od ponad 3 miesięcy). Nie są przyjmowane aplikacje osób biorących wcześniej udział w programie. Musi natomiast dobrze posługiwać się językiem angielskim, a znajomość języka francuskiego będzie mile widziana.

 

Benefity

Program trwa od 8 do 13 tygodni. Osoby biorące w nim udział:

 • Otrzymują środki finansowe na utrzymanie w wysokości 90 CHF na dzień kalendarzowy (bez podatku) na rzecz pokrycia kosztów zakwaterowania i posiłków w regionie Genewy dla jednej osoby przez cały okres obowiązywania umowy.
 • Otrzymują środki finansowe, dodatek ryczałtowy wypłacany na koniec programu, który jest przeznaczany na pokrycie kosztów podróży między Genewą a miejscem zamieszkania w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 • Są objęte kompleksowym programem ubezpieczenia zdrowotnego CERN.
 • Otrzymują pomoc w znalezieniu zakwaterowania w kampusie CERN lub w jego pobliżu.

Terminy rozpoczęcia programu w 2020 roku to:

 • 2 czerwca,
 • 8 czerwca,
 • 15 czerwca,
 • 22 czerwca,
 • 29 czerwca.
Aplikacje

Aplikacja do udziału w programie powinna zawierać:

 • CV w języku angielskim lub francuskim,
 • kopię ostatniego transkryptu akademickiego zawierającą przegląd ocen,
 • dwa list referencyjne (datowany krócej niż 12 miesięcy wstecz).

 

Aplikować należy na stronie:

Rekrutacja