CERN Entrepreneurship Student Programme 

CERN prowadzi CERN Entrepreneurship Student Programme  skierowany dla studentów studiów magisterskich. Osoby, które biorą w nim udział przez okres 5-tygodni, pracują w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, nad opracowywaniem strategii rozwoju dla nowych przedsięwzięć, które bazują na ich autorskich pomysłach. W ramach programu opracowywane są plany budowy i rozwoju projektów studenckich – pomagają w tym eksperci CERN zajmujący się m.in. transferem wiedzy. Jego pierwsze tygodnie będą się składać głównie z prac projektowych z udziałem ekspertów technicznych, a także kilku wykładów na temat przedsiębiorczości technologicznej. W ostatnim tygodniu studenci przedstawiają końcową prezentację dla potencjalnych inkubatorów, akceleratorów i/lub inwestorów. Do programu mogą aplikować studenci indywidualnie, ale też w 2-4 osobowych grupach.

 

Informacje o programie i aplikacji >