KrioSystem: Big Science, czyli Big Possibilities

Big Science jest ogromnym rynkiem zbytu na technologie oferowane przez polskich producentów. Wrocławski Park Technologiczny dostrzega ich siłę i zapewnia zaplecze rozwojowo-badawcze, którego stale poszukują firmy chcące działać w tej branży. Oprócz odpowiedniego miejsca pracy, WPT zapewnia także doradztwo na najwyższym poziomie, będąc polskim łącznikiem dla instytutów CERN i Fusion for Energy. Takie placówki współpracują z przedsiębiorstwami każdej wielkości, ale dostarczającymi jedynie najlepsze rozwiązania. Głównym dostawcą urządzeń kriogenicznych dla CERN jest firma KrioSystem, która postanowiła skorzystać z obu tych usług Wrocławskiego Parku Technologicznego.

 

KrioSystem: pierwsza polska firma na międzynarodowym rynku Big Science

Kriogeniką, czyli nauką o wytwarzaniu niskich temperatur oraz zjawiskach w nich zachodzących, właściciele KrioSystem zaczęli zajmować się blisko 50 lat temu, kiedy pracowali w Instytucie Niskich Temperatur Krio PAN. Dzięki ich ogromnej wiedzy możliwym stało się wydzielenie ich jednostki poza struktury Instytutu, w konsekwencji czego w 1991 roku powstała firma KrioSystem. Bazując na nauce i największych kompetencjach inżynieryjnych, przedsiębiorstwo zaczęło realizować projekty dla medycyny (krioterapia, kriokomory, kriodertrukcja) oraz dla przemysłu (systemy niskotemperaturowe do przesyłania ciekłego azotu, czy tlenu).

Stale rosnące doświadczenie i możliwości technologiczne sprawiły, że sukcesem okazało się zrealizowanie dużych projektów, takich jak instalacja dla lasera projektowanego przez centrum badawcze DESY z Hamburga. Podmiotem wiodącym w przetargu został Wrocławski Park Technologiczny, który zapewnił wsparcie organizacyjne i finansowe. W 2013 roku gotowe urządzenie zostało oddane i bez zarzutu pracuje do dziś.

Zrealizowanie tak dużego i poważnego zlecenia dla zagranicznego instytutu udowodniło nie tylko, że Polska posiada najlepszych specjalistów w wielu firmach oferujących usługi kriogeniczne, ale także pozwoliło wejść na międzynarodowy rynek Big Science.

 

Kriogenika helowa, przemysłowa oraz kriobiologia

KrioSystem obecnie oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu produkcji instalacji do przesyłania gazów i cieczy o bardzo niskich temperaturach.

Kriogenika helowa, czyli chłodzenie za pomocą ciekłego helu, którego temperatura wrzenia wynosi blisko -269 °C, jest wykorzystywana do chłodzenia nadprzewodników niskotemperaturowych. Jest to obecnie najbardziej rozbudowany dział firmy. KrioSystem oferuje dostawy min. kriostatów, czy wielokanałowych linii transferowych do przesyłu ciekłego helu. Największym klientem wykorzystującym tę metodę, a któremu KrioSystem dostarcza urządzenia, jest Europejskie Centrum Badań Jądrowych CERN, czy ESSS w Lund.

Z dziedziny kriogeniki przemysłowej KrioSystem zapewnia min. rurociągi izolowane próżniowo, które służą do transportu skroplonych gazów; kriowenty do upuszczania gazu podczas transportu przez rurociąg oraz separatory faz służące do oddzielenia fazy gazowej i ciekłej medium kriogenicznego. Zapewnia to dopływ jednorodnej cieczy do punktu poboru.

W kriobiologii KrioSystem zapewnia dostawę urządzeń kriogenicznych zasilających kriostaty w skroplony azot wraz z wymaganą armaturą. Służą one do termostatowania materiału biologicznego, jakim są komórki macierzyste, materiał genetyczny, nasienie, krew i wiele innych.

 

KrioSystem: lider wśród firm kriogenicznych na świecie

Dzięki indywidualnemu przygotowaniu projektu dla każdego klienta oraz najlepszym specjalistom z dziedziny kriogeniki, firma należy do grupy światowych liderów zaopatrujących w swoje systemy najbardziej prestiżowe instytuty badawcze. Przy współpracy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym firma KrioSystem zyskała nie tylko kontrahentów, takich jak CERN, ale także przestrzeń, w której poszukiwanie nowych rozwiązań technologii jest możliwe.