Scanway

Typ: Firma

Branża: Edukacja i działalność badawczaPrzemysłSektor kosmiczny

Specjalizacja: Automatyzacja i robotyka procesów technologicznychInneIntegracja satelitówOptoelektronikaOptykaProcesy R&DPrzetwarzanie, analiza, modelowanie danychSatelity i technologie satelitarneSprzęt kosmicznySystemy i podzespoły dla branży kosmicznejSystemy pomiaroweTechnologie sektora kosmicznegoZbieranie, przesyłanie, przetwarzanie danych satelitarnych

Rodzaj działalności: ProdukcjaR&DStartup

Kraj: Polska

Współpraca z Instytucjami Big Science: ESA

Najważniejsze informacje

Scanway to firma z sektora MŚP z siedzibą we Wrocławiu. Od jej założenia pod koniec 2015 r., firma realizowała projekty w różnych branżach, między innymi w sektorze kosmicznym, w którym prowadziła działalność edukacyjną, zanim przekształciła się w podmiot opracowujący innowacyjne technologie kosmiczne. Główne kompetencje firmy to skanowanie 3D, przetwarzanie obrazu, systemy wizyjne i obserwacje zdalne. Na tej podstawie firma Scanway opracowuje i wdraża systemy pomiarowe do różnych aplikacji przemysłowych, zawsze dostosowanych do potrzeb klienta.

Jednym z głównych projektów firmy jest ScanSAT - pierwszy polski satelita do obserwacji Ziemi o wysokiej rozdzielczości.

Doświadczenie

Zespół Scanway składa się z 20 osób, w tym byłych pracowników ESA, których doświadczenie jest nieocenione podczas prowadzenia projektów z Agencją Kosmiczną i utrzymywania standardów branżowych. Pracownicy Scanway posiadają doświadczenie w branży kosmicznej uzyskane dzięki pracy w projektach REXUS/BEXUS oraz w CBK PAN. Ponadto interdyscyplinarny know-how spółka posiada dzięki osobom pracującym nad projektami przemysłowymi w branży motoryzacyjnej, IT lub energetycznej.

Sukcesy i nagrody

Marzec 2017 roku - firma Scanway jako pierwsza dolnośląska firma umieszcza swoją aparaturę w przestrzeni kosmicznej

Wrzesień 2017 roku - firma rozpoczyna dofinansowany z NCBiR projekt satelitarny "ScanSAT"

Listopad 2017 roku - Prezes Scanway - Jędrzej Kowalewski uhonorowany statuetką "Rzetelni dla Biznesu" na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Grudzień 2017 roku - w firmę inwestuje Polska Grupa Energetyczna Ventures

Czerwiec 2018 roku - firma zamyka pierwszy etap badań nad satelitą ScanSAT, udowadniając wysoką rozdzielczość uzyskiwaną z teleskopu pokładowego

Październik 2018 roku - w firmę inwestuje Dolnośląski Fundusz Rozwoju Inwestycyjny

Czerwiec 2019 - Jedynka Gazety Wyborczej w kategorii Firma Przyszłości w rankingu "30-lecie przemian gospodarczych Dolnego Śląska”, według rankingu Gazety Wyborczej.

Doświadczenie w projektach Big Science

Pierwsza doświadczenie Big Science w dziedzinie działań kosmicznych było powiązane z programem REXUS / BEXUS, koordynowanym przez ESA. Pracownicy firmy uczestniczyli w projekcie stratosferycznym FREDE 2015, a firma dostarczyła kompletny system pomiarowy dla eksperymentu DREAM - pierwszej w historii aparatury monitorującej proces wiercenia w warunkach mikrograwitacji i próżni kosmicznej. Doświadczenia te wystarczyły firmie, aby rozpocząć kolejny projekt kosmiczny. Biorąc pod uwagę kompetencje optyczne Scanway zdołał pozyskać fundusze zarówno od instytucji państwowej (NCBiR), jak i od prywatnego inwestora na budowę optycznego instrumentu dla własnego projektu satelitarnego ScanSAT. Ma być on pierwszym polskim satelitą obserwacyjnym Ziemi o wysokiej rozdzielczości. ScanSAT wykorzystuje nowatorskie techniki skanowania wraz z konwencjonalnymi rozwiązaniami optycznymi, aby zapewnić obrazowanie multispektralne z niskiej orbity okołoziemskiej. Ponieważ kompetencje Scanway są w większości oparte na inżynierii optycznej, większość ważnych podsystemów, takich jak EPS lub TT&C, ma być zintegrowana z wykorzystaniem komponentów COTS.

Potencjał do współpracy

Dzięki doświadczeniu w komercjalizacji i przekuwaniu technologii kosmicznych w możliwe do szerokiego zastosowania produkty i rozwiązania, firma wdraża również w ziemskich zastosowaniach:

- systemy skanowania 3D,
- technologie komputerowej i automatycznej obróbki obrazów,
- rozwiązania automatyki,
- niezawodne systemy stałego monitoringu i obserwacje zdalne

Galeria zdjęć i filmów

Dane kontaktowe

Scanway

Duńska 9
54-427 Wrocław
Polska

+48 717 336 264

Case study

Scanway – w stronę pierwszego satelity obserwacyjnego w Polsce

Od projektu studenckiego do firmy liczącej się na polskim rynku kosmicznym – tak w skrócie można podsumować historię Scanway. Spółka z powodzeniem rozwija  satelitę do obserwacji Ziemi i przeprowadza transfer technologii kosmicznych do naziemnych gałęzi przemysłu. Co składa się na sukces firmy i jakie są jej plany na przyszłość?   Początki firmy – kosmiczna wiertarka i badanie Freonu Początki Scanway to dwa projekty studenckie. Pierwszy dotyczył badania rozpadu Freonów, drugi - wiercenia w kosmosie. Założyciel społki, Jędrzej Kowalewski wraz z innymi inżynierami z Politechniki Wrocławskiej, zgłosili swoją chęć uczestnictwa w konkursie REXUS/BEXUS ogłaszanym każdego roku przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), który jest adresowany do studentów zainteresowanych przeprowadzeniem eksperymentów w przestrzeni kosmicznej. Zespół przygotował projekt FREDE, którego celem było pionierskie badanie...
Więcej