Wysokowydajny respirator skonstruowany w ramach CERN, czyli kilka słów o transferze know-how z Big Science do medycyny

Transfer wiedzy i technologii z ośrodków Big Science może mieć realny wpływ na różne dziedziny biznesu, przemysłu i nauki. Wśród dziedzin, w których wykorzystywane są osiągnięcia ośrodków takich jak CERN, jest również medycyna. Dowodem na to jest HEV (High Energy Ventilator), czyli wysokiej jakości, wszechstronny, tani w wytworzeniu respirator, którego projekt i prototyp powstał w czasie pandemii COVID-19 w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych.

HEV, to respirator dostarczający powietrze wzbogacone tlenem pacjentom, którzy mają trudności z oddychaniem lub nie mogą oddychać samodzielnie. Naukowcy CERN rozpoczęli prace nad jego zaprojektowaniem oraz stworzeniem prototypu urządzenia w trakcie pandemii COVID-19. Chcieli stworzyć wszechstronny, wydajny i nisko kosztowy respirator, który w mniejszym stopniu niż funkcjonujące już na rynku respiratory, będzie opierał się na sprężonych gazach i zasilaniu z sieci elektrycznej. Dzięki temu może być on stosowany w, nieposiadających rozwiniętej infrastruktury,  regionach świata. HEV został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zagrożenia COVID-19 wydanymi przez MHRA, WHO i AAMI.

Działania specjalistów z CERN przyniosły oczekiwane rezultaty. W 2020 r. UK Research and Innovation (UKRI), za pośrednictwem funduszu Global Challenges Research Fund, przyznało środki finansowe na przeprojektowanie HEV do użytku w krajach o niskich i średnich dochodach. HPLV, czyli oparty na prototypie HEV, wysokowydajny respirator może być efektywnie wykorzystywany do leczenia pacjentów z COVID-19, ale też stosowany jako respirator ogólnego przeznaczenia.

Technologia HEV może i powinna być wykorzystywana przez wszystkie zainteresowane podmioty na całym świecie. Licencje na jej użycie może pozyskać każda instytucja czy firma, która złoży odpowiednią dokumentację.

Więcej informacji o pozyskaniu licencji >

 

Specyfikacja techniczna:

  • Funkcjonalność respiratora oparta jest na wytycznych MHRA, WHO i AAMI dla respiratorów ratunkowych COVID-19.
  • Niedroga konstrukcja oparta na komercyjnie dostępnych komponentach, dzięki dwustopniowej konstrukcji pneumatycznej.
  • Konstrukcja z natury elastyczna i modułowa, umożliwiająca dostosowanie do różnych wymagań i środowisk.
  • Wysokiej jakości kontrola oddechu i wspomaganie oddechu, z priorytetem dla pacjenta.
  • Mieszanie powietrza i tlenu zapewnione wewnętrznie, nie ma potrzeby stosowania jednostki zewnętrznej.
  • Intuicyjne i ergonomiczne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego.
  • Wyposażony w standardowe złącze z gwintem grodziowym, co ułatwia dopasowanie do złączy szpitalnych na całym świecie.
  • Zasilanie przez standardowe połączenie AC lub źródło 24 V DC z zapasowego zasilacza UPS.
  • Wewnętrzna bateria zapewnia do 45 minut autonomicznej pracy, można ją wzmocnić drugą baterią zewnętrzną.