Trwają zgłoszenia do konkursu Copernicus Masters 2019

Copernicus Masters nagradza aplikacje i rozwiązania, które wykorzystują dane pochodzące z programu Copernicus. To wiodący w Europie konkurs na innowacyjne rozwiązania obserwacji Ziemi (ang. EO). W ramach niego poszukiwane są wyjątkowe zastosowania, rozwiązania i koncepcje gospodarcze pochodzące od zorientowanych na przyszłość małych i średnich przedsiębiorstw, nowych firm, uczelni i osób indywidualnych w obszarach gospodarki, badań i szkolnictwa wyższego.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca uczestnicy Copernicus Masters mogą zgłaszać swoje innowacyjne rozwiązania (EO) do 8 kategorii wyzwań oferowanych przez światowych partnerów.

„Konkurs Copernicus Masters jest czynnikiem stymulującym dla zastosowań zorientowanych na przyszłość i koncepcji biznesowych wykorzystujących obserwacje Ziemi. Umożliwia on powstanie korzyści społeczno-ekonomicznych dzięki usługom publicznym w całej Europie. Ponadto wspiera przedsięwzięcia biznesowe i branże zaawansowane technicznie w cyfrową gospodarkę Europy”, stwierdza Josef Aschbacher, Dyrektor Programu Obserwacji Ziemi (ang. ESA’s Earth Observation Programmes).

Uczestnicy konkursu mogą pokazywać swoje innowacyjne pomysły na wykorzystanie danych pochodzących z obserwacji Ziemi w wielu wymagających zagadnieniach, łącznie z dziedzinami przyszłości EO, sztuczną inteligencją (AI), samouczeniem się maszyn, energią, zdrowiem, zrównoważonym poziomem życia, inteligentnym gospodarowaniem oraz transportem cyfrowym, a także transportem morskim, obronnością i bezpieczeństwem.

„Od 2011 konkurs Copernicus Masters stał się wiodącą platformą innowacji dla promowania absorpcji przez użytkownika danych z obserwacji Ziemi w kontekście komercyjnym, społecznym oraz dla zrównoważonego rozwoju. Każdego roku prezentuje on nowe rozwiązania i trendy, będąc integralną częścią międzynarodowej sieci innowacji EO”, dodaje Thorsten Rudolph, Dyrektor Zarządzający AZO, organizator konkursu.

Wraz z nagrodami pieniężnymi zwycięzcy wyzwania otrzymają dostęp do międzynarodowej sieci wiodących organizacji zajmujących się obserwacją Ziemi, znaczne ilości danych satelitarnych oraz wsparcie rozwoju działalności gospodarczej warte w sumie ponad 450 000 Euro. Wyłoniony zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 Euro.

Więcej szczegółów na temat tegorocznych wyzwań, nagród i partnerów znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.copernicus-masters.com. 

 

 

Źródło: informacja prasowa organizatora