Rok 2020 to w Polsce Rok Fizyki

Rok 2020 jest, zgodnie z uchwałą Senatu RP, Rokiem Fizyki. Informujemy o tej inicjatywie, gdyż fizyka to jedna z największych sił napędowych Big Science i rynku high-tech. Mamy nadzieję, że uroczystości związane z Rokiem Fizyki będą udane i przyczynią się do promowania osiągnięć polskich badaczy, które przyczyniają się nie tylko do rozwoju nauki, ale też i przemysłu. My w nadchodzących miesiącach postaramy się Wam przybliżyć pracę polskich fizyków w ośrodkach Big Science.

Senat RP w październiku ustanowił rok 2020 Rokiem Fizyki. Jego celem jest „uhonorowanie polskich fizyków i ich osiągnięć, a także docenienie cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki”. Jednym z ważniejszych punktów obchodów będzie kwietniowy zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF). Naukowcy chcą wtedy w przystępnej formie przybliżyć wszystkim zainteresowanym ten fascynujący obszar wiedzy.

Odbędzie się on między 24-26 kwietnia w Warszawie. Spotkanie jubileuszowe odbędzie się niemal dokładnie w stulecie powołania PTF.

„Planujemy, aby wszystkie wykłady, zarówno historyczne, jak i prezentujące najnowsze osiągnięcia polskich fizyków zostały przystosowane do formy TEDx, przystępnej dla szerokiej publiczności” – zapowiada na stronie PTF jeden z organizatorów zjazdu prof. Andrzej Wysmołek.

W ramach zjazdu przygotowana będzie sesja plakatowa „Sto plakatów na stulecie”. W ramach niej prezentowane będą aktualne osiągnięcia polskich fizyków.

„Ze względu na jubileuszowy charakter sesji zależy nam nie tylko na prezentacji wyników, które uznalibyście Państwo za najnowsze, lecz także osiągnięć wcześniejszych, ważnych dla aktualnie podejmowanych badań. Chcielibyśmy, żeby plakaty były zrozumiałe także dla szerokiej publiczności i mogły być podstawą do audycji radiowej lub artykułu popularnonaukowego” – pisze prof. Wysmołek. Po zjeździe plakaty mają być ogólnodostępne w formie cyfrowej, w wersji polskiej i angielskiej.

Pierwszy dzień zjazdu poświęcony zostanie historycznemu ujęciu polskiej fizyki. Zjazd rozpocznie wykład na temat okoliczności powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Drugi dzień poświęcony zostanie współczesności. Autorzy najbardziej spektakularnych osiągnięć polskiej fizyki, a jednocześnie wybitni popularyzatorzy nauki opowiedzą w przystępny sposób o badaniach swoich i swoich kolegów. Posłuchać będzie można np. o falach grawitacyjnych, ciemnej materii czy o problemie brakujących neutrin słonecznych w stosunku do przewidywań teorii. Trzeci dzień zjazdu będzie świętem nauczycieli. Zaproszeni goście – wybitni polscy dydaktycy omówią historię nauczania fizyki, ale przede wszystkim pokażą spektakularne pokazy fizyczne oraz eksperymenty, którymi nawet przy niewielkich środkach nauczyciele mogą uatrakcyjnić lekcje. Planowany jest także Bazar Dydaktyczny, na którym studenci i grupy młodzieży zaprezentują swoje dokonania.

Wszystkie sesje zjazdowe będą otwarte dla wolnych słuchaczy. Aby jednak wziąć udział w zjeździe – konieczna jest bezpłatna rejestracja przez stronę: www.100lat.ptf.net.pl. Rejestracja już się rozpoczęła.

 

 

 

Źródło: PAP – Nauka w Polsce