Rekrutacja na płatny program CERN dla studentów – CERN openlab Summer Student Programme

W naszym poprzednim artykule opisaliśmy programy CERN dla studentów trwające od 6 do nawet 36 miesięcy. To jednak nie wszystkie możliwości zdobywania doświadczenia w CERN – instytucja organizuje też letnie programy dla studentów – dziś przedstawiamy jeden z nich CERN openlab Summer Student Programme.

 

CERN openlab Summer Student Programme

Każdego lata CERN prowadzi dziewięciotygodniowy program dedykowany studentom studiów licencjackich i magisterskich kierunków związanych z IT. W trakcie programu biorą oni udział w projektach związanych z najnowocześniejszymi rozwiązaniami ICT i współpracują ze specjalistami CERN. Biorą też udział w serii wykładów wygłaszanych przez ekspertów organizacji.

Program obejmuje również wizyty w obiektach i laboratoriach badawczych CERN oraz współpracujących z Organizacją firmach (np. Google, Oracle, Intel, Siemens).

 

Wymagane kwalifikacje

Aby wziąć udział w programie należy posiadać status studenta (w trakcie trwania programu, choć podanie można składać również, jeśli przewidywany termin ukończenia studiów przypada na czas jego trwania) studiów licencjackich lub magisterskich o profilu informatycznym i mieć ukończone co najmniej 3 lata studiów stacjonarnych.

Osoba aplikująca do udziału w programie nie może mieć wcześniejszego doświadczenia zawodowego związanego z CERN (od ponad 3 miesięcy). Nie są przyjmowane aplikacje osób biorących wcześniej udział w programie. Kandydat musi dobrze posługiwać się językiem angielskim, a znajomość języka francuskiego będzie mile widziana.

 

Benefity

Program trwa 9 tygodni. Osoby biorące w nim udział:

  • Otrzymują środki finansowe na utrzymanie w wysokości 90 CHF na dzień kalendarzowy (bez podatku), na rzecz pokrycia kosztów zakwaterowania i posiłków w regionie Genewy dla jednej osoby przez cały okres obowiązywania umowy.
  • Otrzymują środki finansowe – dodatek ryczałtowy, wypłacany na koniec programu, który jest przeznaczany na pokrycie kosztów podróży między Genewą a miejscem zamieszkania w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
  • Są objęte kompleksowym programem ubezpieczenia zdrowotnego CERN.
  • Otrzymują pomoc w znalezieniu zakwaterowania w kompleksie CERN lub jego pobliżu.

 

Terminy rozpoczęcia programu w 2020 roku to:

  • 15 czerwca,
  • 22 czerwca,
  • 29 czerwca.
Aplikacje

Aplikacja do udziału w programie powinna zawierać:

  • CV w języku angielskim lub francuskim,
  • kopię ostatniego transkryptu akademickiego zawierającą przegląd ocen,
  • co najmniej jeden list referencyjny (datowany krócej niż 12 miesięcy wstecz), choć preferuje się dwa.

 

Aplikować należy na stronie:

Rekrutacja

Więcej informacji o programie na stronie CERN