Supply of Components, Prototypes, and Tests for ITER Diagnostic Systems

Kategoria przetargu: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa


Deadline:
03/04/2020 r.

Oryginalna treść ogłoszenia:

Supply of Components, Prototypes, and Tests for ITER Diagnostic Systems

The main purpose of this framework contract is to provide the ITER Port Plugs & Diagnostics Integration Division with mechanical components and associated tests to support the development and manufacturing of the diagnostic systems in ITER.

ITER Organization Port Plugs & Diagnostics Integration Division shall coordinate the manufacture of mechanical components and the achievement of tests through the execution of design work. According to the maturity of the designs contemplated for the equipment or components to be tested. Some detailed designs might also be required, including engineering verification.
The scope of the work includes:
 Welding / Brazing / Diffusion Bonding / Thermal / Electro magnetics testing;
 Machining (Milling, Cutting, Drilling, Spark erosion, 3D printing, etc.) Austenitic
 Stainless Steel (304 or 316), Nickel Based Alloys, Titanium, Copper, etc.;
 Designing (3D or 2D Computer Aided Design model) from CATIA conceptual
 models provided by ITER Organization;
 Permanent or temporary assembly of mechanical components;
 Helium Leak Testing (leak rate < 1×10-10 Pa.m3.s-1) on welded joints or particular
 assemblies;
 Thermal and electromagnetic testing;
 Radiography of welded joints;

 

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders