Prototype Design, Development and Testing for the ITER Disruption Mitigation System

Kategoria: Optyka, fotonika, kriogenika, technologie próżniowe, technologie gazów


Deadline: 31 /08/2021 r.

 

Treść oryginalnego ogłoszenia:

Framework Contract for „Prototype Design, Development and Testing for the ITER Disruption Mitigation System”

The purpose of this Contract is to design, develop and test prototypes for the ITER Disruption Mitigation System (DMS). The prototypes will be of specific components from the DMS design that are at preliminary design level but require further development and testing to characterize their performance and to use the lessons learn to improve the design.

The ITER DMS Prototypes will require experience in one or more of four subject areas and due to the differing specialities; the framework contract requires expertise in the following areas:
– Cryogenics
– Gas Handling
– Vacuum
– General Engineering

CFN Deadline Date :
31 / 07 / 2021

 

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders