Procurement of Optical Fiber Feedthroughs

Kategoria przetargu: Optyka, fotonika, kriogenika, technologie próżniowe, technologie gazów


Deadline:
18/03/2020 r.

Oryginalna treść ogłoszenia:

Procurement of Optical Fiber Feedthroughs

The purpose of this contract is the procurement of Optical Fiber Feedthroughs.
Feedthroughs fall in the following ITER classifications:
– Protection Important Class: PIC-1
– Vacuum Quality Class: VQC-1A
Scope of the work includes the following:
Phase I: Manufacturing design development
Phase II: Qualification
Phase III: Manufacturing Readiness Review
Phase IV: Manufacturing of fourteen Optical Fiber Feedthroughs
Phase V: Factory Acceptance Testing
Phase VI: Delivery to IO site.
The Optical Fiber Feedthrough in the Upper Ports are designed for transmission of 21 optical fibers (3 bundles of 7 fibers each)
The Optical Fiber Feedthrough in the Lowe Ports have an extension for the transmission of 140 optical fibers (20 bundles of 7 fibers each.

 

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders