Divertor Cassette Assembly Integration

Kategoria: IT, inżynieria


Deadline: 25 /01/ 2021 r.

 

Treść oryginalnego ogłoszenia:

Divertor Cassette Assembly Integration

The scope of work required in order to integrate and prepare the Cassette Assemblies (CAs) and other items for the Divertor ready for installation in the Tokamak machine includes and not limited to:

• Acceptance Tests of the Free Issue Items and Cassette Body;
• Integration of the Free Issue Items and Cassette Body to form the Cassette Assemblies;
• Factory Acceptance Tests of the Cassette Assemblies;
• Kinematic testing of the Cassette Body movable parts;
• Support to Functional Tests of diagnostics; (The Integrator is only responsible for providing basic services and support (water, electricity, time and space) for the performance of the functional tests of the diagnostics. IO is responsible for performing the actual functional tests of the diagnostics, which consist of electrical tests, optical alignments and temperature response tests.)
• Customization, welding and testing of cooling pipes on Cassette Assemblies,
• Cleaning, packaging and delivery of the Cassette Assemblies to IO, and
• Storage of Free Issue Items and Cassette Assemblies (as needed).

This scope of work will be organized into Stages. Profession experts, technical skills required and equipment planned for this scope of work includes and not limited to:
• Engineering skills;
• Project Management skills
• Manufacturing and Assembly skills such as welding, milling, and customization and bending of mechanical parts;
• Equipment like 5 axis milling machine.

CFN Deadline Date :
25 / 01 / 2021

 

Technical summary

Informacje na stronie ITER

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders