Design and manufacturing of the VV PHTS and Drying System FILTERS

Kategoria przetargu: Inżynieria mechaniczna, Inżynieria materiałowa, Fotonika, Kriogenika, Technologie gazów

Deadline: 30/03/2020 r.

Oryginalna treść ogłoszenia:

Design and manufacturing of the VV PHTS and Drying System FILTERS

The purpose of this Contract is to design and manufacture 2 filters for Vacuum Vessel Primary Heat Transfer System (VV PHTS) and 4 filters for the Drying system (DYS) of Tokamak Cooling Water System (TCWS).

The VV PHTS filters shall be compliant with the French Order dated 30 December 2015 on Nuclear Pressure Equipment (ESPN) and the 2014/068 EU directive. The VV PHTS filters named 26PHVV-FI-1001/1002 are classified as ESPN equipment level N3.
The DYS filters shall be compliant with the Pressure equipment 2014/068 EU directive. The DYS filters named 26DY00-FI-1001/1002/1003/1004 are classified as pressure equipment category IV.

The supplier will act as Equipment Manufacturer for the 4 DYS filters unless different arrangement is agreed by the IO.

 

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo o relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders