Central Safety System (CSS) Support Services

Kategoria: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, IT, automatyka


Deadline: 21/08/2020 r.

 

Treść oryginalnego ogłoszenia:

Central Safety System (CSS) Support Services

The objective of this Call for Tender is to select qualified companies/consortia with extensive
experience in the required fields of work to provide support services for the CSS-OS and CSSN.
Four framework contracts may be awarded following the scope split in four lots:
– Lot 1: System engineering services.
– Lot 2: Interface and structure services.
– Lot 3: Prototypes and early systems development services.
– Lot 4: Software development services.
Candidates are free to apply for one or several

CFN Deadline Date :
22 / 01 / 2021

 

Technical summary

Informacje na stronie ITER

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders