Central Interlock System Engineering Services

Kategoria przetargu:Inżynieria cywilna, budownictwo, konstrukcje, usługi techniczne


Deadline:
08/01/2020 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Central Interlock System Engineering Services

The ITER Interlock Control System (ICS) is the ITER Control System in charge of the implementation of the investment protection mechanisms at ITER through the automated execution of interlock functions. It is composed of the Central Interlock System (CIS), procured by PBS.46, and of several Plant Interlock Systems (PIS), provided by other plant systems.
The CIS will implement the control logic in charge of the execution of the central interlock functions, which aims at the coordination and supervision of the locally distributed PIS. For this, an architecture composed of slow (PLC), fast (FPGA based embedded controllers) and hardwired (engineered for highest reliability) technologies, following the IEC-61508 standards, has been designed.

In addition, the CIS provides support for the development of the PIS, in the way of interface and PIS prototyping, software template management, guideline creation or participation in FAT, SAT, installation and commissioning activities.
The purpose of the contract is to provide support services for the CIS team in a broad variety of activities and technologies. This support will be provided both on-site and off-site.

 

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders