CAD Design Engineering and Support to ITER’s CAD environment/infrastructure in the Mechanical Area

Kategoria przetargu: Inżynieria cywilna, budownictwo, konstrukcje, usługi techniczne


Deadline:
20/02/2020 r.

Oryginalna treść ogłoszenia:

CAD Design Engineering and Support to ITER’s CAD environment/infrastructure in the Mechanical Area

The objective of this Call for Tender is to select qualified companies / consortia with extensive
experience in the required fields of work, proven track records in the implementation, exploitation
and maintenance of the software platforms used by the ITER Organization, and to award the
framework contracts that will supply the Design Engineering, Computer Aided Design, and CAD
support needs through the Construction and Commissioning phases of the ITER Project for the
period of 2021 — 2026 in the mechanical area.
The aim of the tender is IO may decide to award several framework Contracts (up to 4) for the
execution of:
– The production of CAD data (2D & 3D) in the area of Mechanical Design and Engineering;
– Support and Maintenance of Mechanical CAD software environment
These Framework Contracts shall have a shared ceiling of expenditure.
The Framework Contracts shall be implemented by the means of awarded Task Orders in order to
execute the specific services.

 

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders