Balance of Plant (BOP) Group 3

Kategoria: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna


Deadline: 23/10/2020 r.

 

Treść oryginalnego ogłoszenia:

Balance of Plant (BOP) Group 3

The purpose of this contract is primarily related to the installation of systems in the main Control Room in Building 71, and other ITER site buildings; the ITER systems included in the scope of work of BOP 3 contract are the following:
PBS26 – Cooling Water System
PBS45 – CODAC
PBS46 – Central Interlock System
PBS48 – Central Safety System
PBS69 – Access Control & Security SystemsThe scope covered by the BOP Group 3 Contract is located in Buildings 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 52, 61, 64, 67, 68, 69, 71, 74, 75 and Area 30, all these buildings are in Worksite areas 3, 4 and 5; all the listed buildings are mainly for interconnection cables between buildings and for the installation of access control and security systems.

 

CFN Deadline Date :
23 / 10 / 2020

 

Technical summary

Informacje na stronie ITER

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders