Portfolio technologii CERN: CERN Flame Detector

Detektor płomieni od CERN to światłoczuły wykrywacz płomieni i iskier, który może być wykorzystywany do wykrywania nawet małych płomieni bezpośrednio w świetle słonecznym, jak i w całkowicie oświetlonym obszarze.

Superczuły detektor płomieni GEM UV oparty jest na wzmacniającej strukturze typu drutowego lub GEM. W przeciwieństwie do komercyjnych czujników płomienia UV, w tych detektorach jako główne elementy światłoczułe stosuje się półprzewodnikowe fotokatody stałe lub gazowe o małym potencjale jonizacji. W rezultacie ich czułość jest znacznie wyższa.

Detektory drutowe i gazowe GEM działają w trybie proporcjonalnym i mogą wykrywać różne płomienie, w tym iskry, w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia. W połączeniu ze zwartymi impulsowymi źródłami UV mogą wykrywać jednocześnie nie tylko płomienie, ale także dym i niektóre niebezpieczne gazy, na przykład opary benzenu lub toluenu. Ponadto, detektory oparte na GEM dostarczane z soczewką mogą również dostarczać informacji o położeniu płomienia i dymu.

Detektory znajdują swoje zastosowanie np.:

 • w systemach wykrywania pożarów lasów,
 • do wykrywania płomienia i ognia w trudnych warunkach i na duże odległości, w miejscach takich jak: hale przemysłowe, statki, platformy morskie, maszynownie, stacje paliw, magazyny chemiczne, magazyny gazu i hangary.

 

Specyfikacja techniczna:

 • Wykrywanie płomienia zapałki w odległości 30 m
 • Wykrywanie małych iskier w odległości 5-7 m
 • Czułość 100-1000 razy wyższa niż najlepsze komercyjne czujniki, w zależności od konkretnego projektu
 • Możliwość lokalizacji i wizualizacji płomienia
 • Natychmiastowy czas odpowiedzi (1 mikrosekunda)
 • Zasilanie zwykłą baterią kompaktową
 • Temperatura pracy:
  • Z litymi fotokatodami od -188oC do 100oC
  • Z fotokatodami gazowymi od 5oC do 200oC (poniżej 5oC może stracić wydajność)
 • Praca z wilgotnością: do 80% – 100%, w zależności od projektu

Więcej informacji o technologii i jej aplikacjach można przeczytać na astronie Knowledge Tranfer Group CERN.