Potencjał Big Science w Polsce

 

Polska jest jedną z najszybciej i najstabilniej rozwijających się gospodarek, która umocniła swoją pozycję w Europie w trakcie kryzysu gospodarczego, stając się wiarygodnym, przyjaznym inwestorom i biznesowi rynkiem. Jej wzrost ściśle wiąże się z innowacjami, które są jego siłą napędową. Nieodłącznie są one związane z rynkiem Big Science.

 

Polska gospodarka

Siła polskiej gospodarki zarówno pod kątem importu, jak i eksportu ma solidne podstawy. Jedną z nich jest jej lokalizacja w samym centrum Europy. Przecinanie się głównych szlaków komunikacyjnych ułatwia znalezienie międzynarodowych partnerów handlowych tak w samej Polsce, jak i przez polskie firmy. Stabilność i bezpieczeństwo krajowego rynku gwarantuje członkostwo w Unii Europejskiej i NATO, a także rozbudowana baza wykwalifikowanych i produktywnych pracowników. Kształcenie specjalistów jest możliwe dzięki prężnie działającym uczelniom wyższym, a do rozwoju gospodarki opartej na innowacjach i nowych technologiach przyczynia się też rozbudowane zaplecze badawczo naukowe.

 

Innowacje i rynek B&R

Polskie przedsiębiorstwa stawiają na innowacje – zarówno te związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów, jak i wdrażaniem innowacyjnych procesów dotyczących np. optymalizacji produkcji. Według raportu GUS w latach 2014-2016 związanych była z nimi aż 1/5 polskich firm przemysłowych. Na innowacyjną aktywność tylko w 2016 roku wydano ponad 28 miliardów złotych.

Na podobnym poziomie kształtują się polskie wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe. W 2016 roku przeznaczono na ten cel ponad 21 miliardów złotych. Sprzyja to integracji biznesu i nauki, również w tym wielkim wydaniu.

Z innowacjami wiążą się nierozłącznie 17 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Są to obszary rynku, których rozwój oznacza wzrost gospodarki oraz podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Są one wspomagane przez dofinansowanie Unii Europejskiej, co rodzi dla polskich przedsiębiorców duże szanse na uzyskanie środków przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową.

 

Polska w instytucjach Big Science

Polska jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych tworzących rynek ośrodków Big Science. Wśród nich są:

 

Europejska Organizacja Badań Jądrowych – CERN

Historia polskiego udziału w rozwoju CERN sięga lat 60. XX wieku. Polska, jako jedyny kraj ówczesnego bloku wschodniego, miała oficjalny status obserwatora organizacji, a jej pełnoprawnym członkiem została w 1991 roku. Obecnie w strukturach organizacji pracuje wielu polskich naukowców, którzy uczestniczą m.in. w konstrukcji detektorów wchodzących w skład Wielkiego Zderzacza Hadronów. Pierwszą kobietą, która objęła stanowisko przewodniczącego Rady CERN była prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie – pełniła ją przez trzy kadencje w latach 2013-2015.

Polscy naukowcy wchodzą w skład międzynarodowych zespołów badawczych – przykładowo fizycy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego brali udział w wieloletnich badaniach prowadzonych na wielkich zderzaczach hadronów, których wyniki opisują zmianę fazy materii w czasie ewolucji Wszechświata.

Członkostwo Polski w CERN wiąże się też z możliwościami dla polskich przedsiębiorstw – mogą one brać udział w postępowaniach przetargowych czy komercjalizować technologie opracowane w ośrodku. Pomaga im w tym wyznaczony przez Europejską Organizację Badań Jądrowych łącznik przemysłowy – Sylwia Wójtowicz, działająca przy Wrocławskim Parku Technologicznym.

 

Europejska Agencja Kosmiczna

Sektor kosmiczny to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie obszarów gospodarki, dający ogromne perspektyw rozwoju. Wiąże się on między innymi z członkostwem (od 2012 roku) Polski w ESA. Specjalnie dla krajowych przedsiębiorców uruchomiony został Program Wsparcia Polskiego Przemysłu (Polish Industry Incentive Scheme – PLIIS). Wsparciem w korzystaniu z niego oraz realizacją Polskiej Strategii Kosmicznej zajmują się: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Kosmiczna POLSA, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, Zespół Parlamentarny ds. Przestrzeni Kosmicznej

 

Czytaj więcej o Polskiej Strategii Kosmicznej

 

Wkrótce na terenie Polski utworzony zostanie pierwszy kosmiczny inkubator przedsiębiorczości ESA BIC.

 

Europejskie Obserwatorium Południowe

Polska ratyfikowała umowę z ESO w 2015 roku. Krajowi naukowcy prowadzą badania z użyciem teleskopów ESO – przykładowo prof. Roberto Miganin z Uniwersytetu w Zielonej Górze przeprowadził obserwacje gwiazd neuronowych z wykorzystaniem teleskopu VLT. W 2015 roku we współpracy z Polskim Towarzystwem Astronomicznym (PTA) instytucja zorganizowała w Warszawie ESO Industry Day.

Współpraca polskich instytucji naukowych z ESO stale się rozwija, a bieżące informacje na ten temat można znaleźć na stronie PTA.

Przejdź do strony www Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

 

Europejskie Źródło Spalacyjne

Polska jest jednym z założycieli międzynarodowej organizacji naukowo-badawczej ESS. W ramach tego unijnego konsorcjum, w szwedzkim mieście Lund powstanie największe i najbardziej zaawansowane technologicznie źródło neutronów używanych do badań materii. Koszt jego budowy szacuje się na 1,8 mld euro. Projekt finansowany jest przez 17 krajów europejskich, w tym Polskę, która pokrywa 1,8% kosztów, przy czym minimum 70% tego wkładu będzie pokryte w formie aportu. W projekt zaangażowane są m.in.: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (dr Dariusz Bocian związany z tym instytutem pełni rolę łącznika polskiego przemysłu w ESS), Narodowe Centrum Badań Jądrowych czy też Politechnika Wrocławska.

 

Fusion for Energy i projekt ITER

Polska jako państwo wchodzące w skład Unii Europejskiej jest członkiem organizacji Fuzja dla Energii (Fusion for Energy), która zajmuje się koordynacją europejskiej części projektu ITER. Dzięki temu polski przemysł, przedsiębiorstwa z sektora MSP czy instytucje badawczo-naukowe mogą korzystać z możliwości rozwoju wynikających z budowy największego na świecie tokamaka. Za koordynację współpracy polskiego biznesu z F4E odpowiada łącznik przemysłowy organizacji na Polskę, Sylwia Wójtowicz, działająca przy Wrocławskim Parku Technologicznym.

 

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content