Perspektywy długofalowego rozwoju branży spożywczej są ściśle związane z innowacjami. Jest to jeden z najlepiej rokujących obszarów regionalnej gospodarki. Wiąże się on głównie z produkcją żywności funkcjonalnej, ekologicznej oraz suplementów diety. Wzrost znaczenia tego segmentu rynku wynika z wyzwań wiążących się z odżywianiem rozrastającego się społeczeństwa, leczeniem i profilaktyką chorób cywilizacyjnych. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że choroby związane ze złą dietą będą przyczyną aż ¾ zgonów na świecie. Tego typu szacunki wyraźnie wskazują, jak znaczącą rolę pełni i będzie pełnić w przyszłości żywność nowej generacji, w szczególności żywność funkcjonalna i nutraceutyki.
Rozwojowi produkcji tego typu żywności w województwie dolnośląskim sprzyja rozbudowane i nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe.

W regionie działają ośrodki naukowe, takie jak: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnika Wrocławska. Dysponują one wykwalifikowaną kadrą akademicką, która kształci specjalistów w zakresie biotechnologii i produkcji żywności funkcjonalnej. Prowadzone są też badania mające na celu kreowanie i wdrażanie w życie innowacji. Część z nich współtworzy Wrocławskie Centrum Biotechnologii, czyli konsorcjum, które uzyskało prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Specjalizuje się ono w badaniach związanych z biotechnologią, chemią, immunologią i biomedycyną, medycyną i weterynarią oraz żywnością funkcjonalną. Ścisła współpraca jego członków zapewnia efektywne wykorzystanie wyników badań związanych z tworzeniem nowych technologii oraz transfer wiedzy do przemysłu.

Na Dolnym Śląsku działają liczne instytucje B+R oraz IOB (instytucje otoczenia biznesu) wspierające rozwój branży żywności wysokiej jakości. Wśród nich wymienić trzeba Wrocławski Park Technologiczny (WPT), na którego terenie działa Zakład Doświadczalny. Jest to unikatowa w skali kraju, zaawansowana technologicznie instalacja produkcyjna używana m.in. do wytwarzania nutraceutyków i preparatów biomedycznych. Znajdujące się tam linie technologiczne (np. linia do ekstrakcji chemicznej, do ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym oraz linia do mikroenkapsulacji) pozwalają na prowadzenie pilotażowej produkcji nieobecnych dotąd na rynku produktów. Utworzenie i funkcjonowanie Zakładu Doświadczalnego wiąże się ściśle z działalnością Klastra NUTRIBIOMED, którego WPT jest koordynatorem. Od 2016 roku ma on status Krajowego Klastra Kluczowego, co oznacza, że ma on wyjątkowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Skupia on niemal 100 przedsiębiorstw różnej wielkości, szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, które wspólnie pracują nad nowymi produktami żywieniowymi. Działalność Klastra to konkretne korzyści biznesowe. Funkcjonujące w ramach niego podmioty otrzymują wsparcie, w formie pomocy de minimis, obniżające koszty użytkowania infrastruktury Zakładu. Z jego potencjału mogą korzystać także firmy dysponujące mniejszym kapitałem.

 

Czytaj więcej o tym, jak uzyskać wsparcie

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content