Sektor mobilności przestrzennej jest bardzo szeroki. Związane są z nim zarówno firmy zajmujące się  bezpiecznym, szybkimi i przyjaznym środowisku transportem osób oraz towarów, którego optymalizacja jest jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku, jak i te które są nastawione na realizację innych priorytetów. Specjalizacja ta to też branża kosmiczna, zajmująca się rozwojem innowacji dotyczących załogowych i bezzałogowych lotów w kosmos oraz technologii z tym związanymi. Skupia się ona głównie na produkcji różnorodnych urządzeń i podzespołów do środków transportowych.

 

Dolny Śląsk jest regionem, w którym dużą rolę gospodarczą odgrywają przemysł motoryzacyjny oraz lotniczy. Branże te prężnie rozwijają się dzięki infrastrukturze i terenom inwestycyjnym udostępnianym przez specjalne strefy ekonomiczne. Wiąże się to głównie z inwestycjami lokowanymi na dużą skalę przez zagranicznych liderów rynku, takich jak Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz, Stiech, Faurecia Volvo, Borgers, Lufthansa, GKN Driveline, Mahle, Polaris, Danfoss czy rodzimy Jelcz. Województwo dolnośląskie jest dla nich atrakcyjne m.in. ze względu na zasobny rynek pracy oraz obecności wielu przedsiębiorstw z sektora MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Nawiązują oni współpracę z MSP w charakterze dostawców czy podwykonawców, co tworzy łańcuch kooperacji, napędzający dalszy wzrost lokalnej gospodarki. Firmy z sektora MSP zyskały nowe, bliskie rynki zbytu oraz perspektywy rozwoju eksportu swoich produktów. Zaopatrują międzynarodowe firmy w różnego typu komponenty produkcyjne oraz produkty niezbędne do sprawnego funkcjonowania ich fabryk od strony logistycznej czy też rozbudowy i konserwacji ich infrastruktury. Obecność zagranicznych inwestorów to również szansa na wzrost dla firm świadczących usługi związane m.in.  IT czy HR.

 

Siłą sektora mobilności przestrzennej na Dolnym Śląsku jest też zaplecze badawczo-naukowe i biznesowe. Politechnika Wrocławska dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, prowadzi badania i kształci studentów na Wydziałach Mechanicznym i Mechaniczno-Energetycznym. Na szczególną uwagę zasługuje specjalizacja inżynieria lotnicza, dostępna na kierunku mechanika i budowa maszyn. Jej absolwenci to specjaliści, mogący pracować przy innowacyjnych projektach z sektora, co również sprzyja jego wzrostowi. Obecni i potencjalni inwestorzy mogą korzystać z atrakcyjnego dla nich rynku pracy. Uczelnia jest też w trakcie budowy Lotniczego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Politechniki Wrocławskiej w Lubinie. Będzie to placówka badawcza skupiająca się na innowacjach w przemyśle lotniczym, szczególności tych związanych z dronami oraz wykorzystaniem ekologicznych źródeł energii.

Na terenie województwa, w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, działają dwa klastry ważne dla zacieśniania kooperacji między firmami z branży– Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny oraz Dolnośląski Klaster Lotniczy. Nie bez znaczenia jest też rola instytucji otoczenia biznesu jak PORT oraz Wrocławski Park Technologiczny (WPT). Prowadzą one projekty wspierające rozwój przedsiębiorstw i udostępniają infrastrukturę badawczą. Dla przykładu, PORT dysponuje m.in. infrastrukturą laboratoryjną umożliwiającą  tworzenie urządzeń do laserowej detekcji gazów w powietrzu, która jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa w przemyśle. Z kolei WPT oferuje m.in. Laboratorium Energetyki czy też  Laboratorium Elektroniki, Mechatroniki, Spintroniki.. Wkrótce rozpocznie tam działalność również ESA BIC, inkubator przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Wszystko to potwierdza, że Dolny Śląsk to idealne miejsce do rozwoju kariery, prowadzenia biznesu i inwestowania w segmenty rynku związane z mobilnością przestrzenną.

 

Czytaj więcej o tym, jak uzyskać wsparcie

 

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content