Technologie informacyjno-komunikacyjne 

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne, określane w skrócie jako ICT (ang. information and communication technologies), to jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów dolnośląskiej gospodarki. Rosnący popyt na usługi i rozwiązania z nim związane napędza niezwykle korzystną koniunkturę. Ta z kolei powoduje dynamiczny wzrost zatrudnienia, liczby inwestycji i generowanych przychodów. Zaplecze, jakim dysponuje region, czyni z niego idealne miejsce do zakładania biznesów i dokonywania inwestycji związanych z ICT.

Wrocław, stolica Dolnego Śląska, to polskie zagłębie IT (ang. information technologies). Swoje oddziały zlokalizowali tu światowi potentaci branży, jak: Google, Nokia, IBM czy Hewlett-Packard, Capgemini oraz Luxoft. Firmy, które powstały we Wrocławiu, odnoszą dziś ogólnokrajowe i światowe sukcesy. Warto tu wymienić choćby Techland, Hicron, PGS Software czy InsEert. Wrocław to też największe po Warszawie skupisko startupów. Według danych Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), na rynku działa ich już ponad 200, a liczba ta stale rośnie.  Ich działalność związana jest z różnymi specjalizacjami ICT, w tym  m.in. e-commerce, tworzeniem różnego rodzaju oprogramowania, digital health, Internetem Rzeczy czy też tworzeniem gier komputerowych.

 

Tak dynamiczny rozwój branży umożliwiły warunki, jakie panują w regionie. Tylko we Wrocławiu działa niemal 30 uczelni wyższych oferujących różnorodne formy edukacji. Wśród nich wyróżniają się Politechnika Wrocławska (jedna z najlepszych technicznych uczelni w Polsce), Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Kształcą one inżynierów i programistów mogących realizować projekty związane ICT. Prężnie działają również instytucje otoczenia biznesu jak chociażby PORT (Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, dawniej ETI+) oraz Wrocławski Park Technologiczny (WPT). Tylko w tym ostatnim działa obecnie kilkadziesiąt firm związanych z szeroko rozumianą branżą IT. Nad budową networkingowej bazy do współpracy polskich i europejskich firm z sektora pracuje też Klaster ICT (Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych) działa  przy Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

 

Ośrodki wspierające biznes proponują firmom, które chcą się rozwijać w branży ICT, doskonałe warunku do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z różnym doświadczeniem mogą na preferencyjnych warunkach korzystać ze specjalistycznych laboratoriów czy też centrów przechowywania i przetwarzania danych. Eksperci wspierają też innowacyjne firmy w nawiązywaniu nowych kontaktów pozwalających na rozwój ich produktów i usług oraz poszerzanie rynku ich zbytu. Między innymi dzięki temu powstają konsorcja, które mają na celu realizację krajowych i międzynarodowych projektów związanych z innowacjami w ICT.

Technologie informacyjno-komunikacyjne to obszar, w którym na Dolnym Śląsku może rozwijać się niemal każdy. Osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z IT mogą wybierać z bogatej oferty uczelni wyższych, a duża liczba firm związanych z tym sektorem działająca w regionie gwarantuje, że nie będą miały one problemu ze znalezieniem pracy. Przedsiębiorcy dopiero zakładający swoją działalność mogą liczyć na szereg form wsparcia ze strony inkubatorów przedsiębiorczości i funduszy regionalnych. Tylko we Wrocławiu ich kilkanaście np. Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości czy AIP Bussines Link.

 

Czytaj więcej o inkubatorach przedsiębiorczości we Wrocławiu

 

Dużym firmom zaplecze akademickie kształcące świetnych specjalistów, buduje bazę  wysoko wykwalifikowanych pracowników. To z kolei, w połączeniu z atrakcyjnością polskiego rynku pracy, przyciąga zagranicznych inwestorów. Do dyspozycji przedsiębiorców są różnorodne instrumenty wspierające ich działalność w różnych stadiach rozwoju. Wszystko to sprawia, że w IT Dolny Śląsk, a w szczególności Wrocław staje się polską Doliną Krzemową.

 

Czytaj więcej o tym, jak uzyskać wsparcie

 

 

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content