POLSKA uruchomiła platformę do nauki wykorzystania danych satelitarnych

Polska Agencja Kosmiczna uruchomiła ogólnodostępną platformę e-learningową do nauki wykorzystania danych satelitarnych. Szkolenia dotyczą m.in. wykorzystania danych w ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym czy rozwoju urbanizacji. Platforma oraz materiały szkoleniowe opracowano w ramach partnerstwa Polskiej Agencji Kosmicznej w projekcie Sat4Envi.

Jak wyjaśniają twórcy kursu, jego uczestnicy będą mogli zapoznać się z możliwościami, jakie daje przetwarzanie obrazów powierzchni Ziemi i wykorzystanie ich w pracy w biznesie, administracji oraz dla własnych potrzeb. W zależności od możliwości użytkowników przygotowane przez POLSA szkolenia mają kilka wariantów: stacjonarne, zdalne oraz e-learningowe – wskazano. Szkolenia dotyczą m.in. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, rozwoju urbanizacji i sieci transportowych, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.

Szkolenia e-learningowe przygotowano w oparciu o platformę Moodle. Platforma umożliwia użytkownikowi stworzenie konta i zapisanie się do wybranego kursu. Każdy kurs został podzielony na bloki tematyczne, obejmujące materiały szkoleniowe, dostępne również offline, w tym m.in. dokumenty prezentujące zadania do wykonania, dane niezbędne do wykonania zadań, filmy instruktażowe prezentujące procedurę postępowania przy realizacji zadań.

Platforma umożliwia przetestowanie zdobytej wiedzy i automatycznie generuje certyfikat ukończenia szkolenia.

W ramach kursów uczestnicy dowiedzą się m.in., w jaki sposób można wykorzystać dane powstałe m.in. w ramach programu Copernicus realizowanego przez KE. Program Obserwacji Ziemi Copernicus to inicjatywa realizowana przez Unię Europejską we współpracy z m.in. Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Europejską Agencją Środowiska (EEA). Jej głównym celem jest wypracowanie metod zdalnego monitorowania stanu środowiska.

Projekt „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” w ramach którego powstało szkolenie, jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW) we współpracy z POLSA, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) oraz Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK Cyfronet AGH). Jest związany z implementacją Polskiej Strategii Kosmicznej. Środki na jego realizację pochodzą z przeważającej części z budżetu UE.

 

 

Źródło: PAP