Polish Industry Incentive Scheme (IIS)

Polish Industry Incentive Scheme (IIS) to program Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w ramach którego środki finansowe przeznaczane są na dostosowanie polskiego przemysłu, społeczności naukowej i innych podmiotów do wymogów ESA. W ramach niego będą się odbywać konkursy dedykowane wyłącznie na polski rynek. Udział w nich mogą brać zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki naukowe związane z sektorem kosmicznym. Środki z programu mogą być też przeznaczone na współfinansowanie udziałów polskich podmiotów w wybranych projektach i misjach. Program finansowany jest z polskiej składki obowiązkowej do ESA, którą nasz kraj wnosi jako jej członek. Ma charakter ciągły, polskie podmioty mogą z niego korzystać do 31 grudnia 2019 roku.

 

Oficjalny abstrakt projektu:

The Polish Industry Incentive Scheme (IIS) finances activities aimed specifically at adapting Polands industry, operators, scientific community and other actors to the Agency’s requirements, including training, educational and demonstration activities. From 2018 a number of top-down activities (initiated by ESA through specific ITTs) will be implemented under several technology roadmaps, in order to focus the support on higher TRL activities enabling future participation into the Mandatory Programme. This document describes the workplan of activities that are intended to be initiated per area.

Dokumentacja konkursu dostępna jest na portalu EMITS:

PORTAL EMITS

 

Warto przypomnieć, że pierwszym krokiem do podjęcia współpracy z ESA jest rejestracja na portalu EMITS. To warunek konieczny, do uzyskania dostępu do wszystkich przetargów ogłaszanych przez Agencję. Rejestracja umożliwia dołączenie do bazy potencjalnych podwykonawców ESA, przeglądanie aktualnych zapytań oraz prawidłowe aplikowanie do projektów ESA.

Firmom i instytucjom polecamy zapoznanie się z dokumentem „Poradnik pierwsze kroki w ESA” opracowanym przez Polską Agencję Kosmiczną POLSA.

Poradnik pierwsze kroki w ESA

 

Warto zapoznać się również z artykułem na naszym portalu poświęconym ESA:

ESA – artykuł na BIG SCIENCE HUB