PLI – detektory od CERN dla zwiększenia bezpieczeństwa

Precision Laser Inclinometer (PLI) to precyzyjne, kompaktowe urządzenie do laserowych pomiarów, skonstruowane w CERN, które może być używane do pomiaru drgań gruntu i wszelkiego rodzaju odkształceń przy bardzo wysokim stosunku sygnału do szumu.

PLI umożliwia szybsze i dokładniejsze wykrywanie mniejszych zdarzeń sejsmicznych, a także wczesne wykrywanie zdarzeń na większą skalę.  Wspomniana technologia jest  stosowana np. w systemach wczesnego ostrzegania przed trzęsieniami czy osunięciami ziemi. Może być  stosowana do monitoringu innego typu zdarzeń geologicznych, a także inżynierii cywilnej.

W przeciwieństwie do zwykłych detektorów, zasada działania PLI opiera się na odbiciu światła laserowego od powierzchni ciekłego lustra, pozwala to na pomiar minimalnych zmian nachylenia i zaburzeń na powierzchni cieczy. Jego wyjątkowa precyzja sprawia, że ​​jest w stanie wykryć przemieszczenie o wielkości 24 pikometrów w odległości 1 m, od bardzo niskich do wysokich częstotliwości.

CERN udostępnia obecnie licencję na wykorzystanie działającego prototypu PLI. Aby ją pozyskać, należy skontaktować się z Knowlegde Transfer Group CERN.

Więcej informacji >

 

Specyfikacja techniczna:

  • Mierzy nachylenie podłoża i drgania na dwóch osiach.
  • Wyjątkowa precyzja: wykrywanie przemieszczeń na poziomie pikometrów z odległości 1 metra.
  • Czułość: 2,4 × 10-5 μrad/Hz½ , dla częstotliwości od 1 mHz do 12,4 Hz.
  • Kompaktowe wymiary: 40x40x20 cm3.
  • Pojemnik na ciecz jest wolny od rezonansów.
  • Konstrukcja umiarkowanej próżni minimalizuje wpływ gradientu temperatury powietrza i ogranicza rozpraszanie światła w powietrzu.