Jak przemysł może współpracować z ESS?

ESS, czyli Europejskie Źródło Spalacyjne (ang. European Spallation Source), to międzynarodowy i multidyscyplinarny projekt, w ramach którego w Szwecji powstaje ośrodek, w którym będzie znajdować się najsilniejsze na świecie impulsowe źródło neutronów. Zaawansowana technologicznie infrastruktura badawcza umożliwi przeprowadzanie eksperymentów mających na celu rozwój fizyki cząstek, nowych źródeł energii, medycyny, biochemii czy farmakologii. Dzięki swojej multidyscyplinarności stwarza ona szerokie możliwości współpracy dla firm z różnych gałęzi przemysłu. Jak rozpocząć współpracę z tą infrastrukturą Big Science?

 

ESS, w ramach różnych projektów, stale poszukuje dostawców produktów i usług, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania tak dużej infrastruktury, ale też wiążą się bezpośrednio z budową ośrodka w Lund. ESS prowadzi postępowania przetargowe zgodnie z zasadami określonymi przez Unię Europejską. Gwarantują one równość, transparentność, konkurencyjność i bezstronność wyłaniania dostawców.

Z ESS można rozpocząć współpracę na trzy sposoby: bezpośredni udział w przetargach, nawiązywanie współpracy z partnerami krajowymi realizującymi polski wkład rzeczowy dla ESS oraz kooperacji z głównym wykonawcą prac budowlanych dla ESS, firmą Skanska, w ramach ogłaszanych przez nią postępowań ofertowych.

 

Bezpośredni udział w przetargach

Przetargi ogłaszane przez ESS można znaleźć na stronie internetowej organizacji. Wszelkie informacje o wymogach i wytycznych odnoszących się do postępowań przetargowych znajdują się w przewodniku dla dostawców ESS. Działa również specjalny portal dla dostawców organizacji, na którym można monitorować postępowania przetargowe, czy mieć dostęp do dotyczącej ich dokumentacji.

 

Podwykonawstwo dla In-Kind Partners

Około 30% z liczącego 1,84 mld € budżetu na budowę infrastruktury ESS ma formę wkładu rzeczowego pochodzącego od partnerów europejskich. Dzięki takiemu modelowi współpracy znaczna część funduszy, które kraj członkowski przeznacza na swoją składkę członkowską, jest wydatkowana na rynku krajowym i tym samym wspiera rozwój krajowych ośrodków przemysłowych i badawczych. Każdy z oficjalnych partnerów ESS prowadzi własne postępowania przetargowe, oparte o indywidualne zasady i procedury. Polskimi partnerami realizującymi wkład rzeczowy dla ESS są: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (IFJ PAN), Politechnika Wrocławska (PWr), PGE Polska Grupa Elektroniczna (konsorcjum PW, NCBJ i PŁ), Politechnika Warszawska (PW) i Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

 

Kooperacja ze Skanska

Skanska jest głównym wykonawcą prac budowlanych , który prowadzi własne postępowania przetargowe zgodne między innymi z przepisami szwedzkiego prawa budowanego. Firmy, które chcą zostać dostawcą Skanska, muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną i zarejestrować się na portalu dostawców spółki. Znajdują się na nim pełne informacje o zasadach przetargów, aktualne zapytania oraz niezbędne dane kontaktowe.

W nawiązaniu współpracy z ESS może pomóc polski łącznik naukowy dla przemysłu – ILO (Industry Liaison Officer). W Polsce jego rolę pełni dr hab. Dariusz Bocian z IFJ PAN w Krakowie. Przykładami udanej współpracy ESS z polskimi firmami są case study opowiadające o KrioSystem i SpaceForest.