Dolnośląskie to jedno z najbardziej uprzemysłowionych województw w Polsce. Przemysł generuje aż 60% przychodów z eksportu w regionie, a miejsca pracy w z nim związane dają ¼ całkowitego zatrudnienia na Dolnym Śląsku.

Jedną z głównych specjalizacji przemysłowych województwa jest produkcja maszyn i urządzeń oraz obróbka materiałów. Obszar ten generuje ¼ wartości produkcji całego dolnośląskiego przemysłu.

Niemal 25% pracowników industrialnych w regionie znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach działających w ramach tej specjalizacji. Zaliczają się do niej następujące podobszary zajmujące się wytwarzanie maszyn oraz urządzeń (a także podzespołów do nich):

  • ogólnego i specjalnego przeznaczenia,
  • energetycznych,
  • elektronicznych,
  • optoelektronicznych
  • fotonicznych
  • przeznaczonych do wytwarzania i obróbki materiałów.

 

Na Dolnym Śląsku znajdują się fabryki zarówno światowych potentatów jak LG, De Lavalczy General Electric, też jak i rodzimych firm z sektora MSP np. BEST Systemy Grzewcze, Plazmatronika czy DFME.

Rozwój tej gałęzi przemysłu napędza współpraca z sektorem-badawczo rozwojowym. To właśnie kooperacja biznesu i nauki, wzajemny transfer wiedzy, technologii oraz funduszy daje możliwość wytwarzania i wdrażania w życie innowacji. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu (IOB). Wyróżnia się spośród nich Politechnika Wrocławska i jej wydział Mechaniczny, w ramach którego funkcjonują nowoczesne, akredytowane przez prestiżowe instytucje laboratoria, takiej jak np. Laboratorium Reverse Engineering zajmujące się m.in. digitalizacją obiektów fizycznych do postaci ich trójwymiarowych modeli komputerowych. Wśród IOB najważniejszą rolę odgrywają wrocławski PORT (dawniej EIT+) oraz Wrocławski Park Technologiczny (WPT). Udzielają one kompleksowego wsparcia w nawiązywaniu kontaktów i  tworzeniu konsorcjów pomiędzy środowiskiem naukowym Dolnego Śląska a przedsiębiorstwami. Ma to na celu doprowadzenie do wspólnej realizacji krajowych i międzynarodowych projektów związanych z branżą. IOB udostępniają też infrastrukturę pozwalającą na testowanie oraz udoskonalanie innowacyjnych produktów i urządzeń. Przykładowo na terenie WPT działają specjalistyczne pracownie, w tym m.in. Laboratorium Właściwości Materiałowych, Laboratorium i Prototypownia Mechaniczna oraz Laboratorium Badań Nieniszczących. PORT oferuje natomiast usługi laboratoriów związanych m.in. z nowoczesnymi materiałami dla fotoniki i elektroniką oraz materiałami inżynieryjnymi i specjalistami np. Laboratorium Mikroobróbki Laserowej czy też Laserowych Systemów Pomiarowych.

Warto podkreślić, że w regionie stale rozwija się współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami B+R. Działają m.in. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH, Dolnośląski Klaster Metalowy czy też Dolnośląski Klaster Nanotechnologii.

Siłą sektora, jakim jest produkcja maszyn i urządzeń na Dolnym Śląsku, jest odpowiednie zaplecze. Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od skali swojej działalności, znajdzie tu przestrzeń do inwestycji, wsparcie biznesowe, partnerów (dostawców czy podwykonawców), infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz pracowników, zarówno tych produkcyjnych, jak i specjalistycznie wykształconych.

 

Czytaj więcej o tym, jak uzyskać wsparcie

 

Logotypy UE

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.

Skip to content