Czy przemysł 4.0 może korzystać z potencjału Fusion for Enegry?

F4E, czyli Fusion for Energy to organizacja Unii Europejskiej (UE), której zadaniem jest koordynowanie zaangażowania UE w projekcie ITER (ang. International Thermonuclear Experimental Reactor – Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny). Skala ITER oraz F4E generują duże zapotrzebowanie na różnorodne produkty i usługi, otwiera to szerokie możliwości współpracy z biznesem, również tym związanym z przemysłem 4.0.

Działalność Fusion for Energy polega na współpracy z przemysłem i organizacjami sektora B+R, w szczególności budowaniu, produkcji i testowaniu komponentów technicznych do reaktorów termojądrowych. Do tej pory organizacja zainwestowała we współpracę ponad 5 miliardów Euro!

Ze środków finansowych Fusion for Energy może korzystać biorąc udział w przetargach lub konkursach grantowych. Podstępowania przetargowe, w zależności od wartości zamówienia, którego dotyczą, mogą mieć one charakter otwarty lub zamknięty, formę negocjacji lub dialogu konkurencyjnego, a ich najważniejszym kryterium jest relacja najkorzystniejszej ceny i najlepszej jakości. Finansowanie dostępne jest dla podmiotów działających na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Firmy zainteresowane współpracą z F4E powinny zarejestrować się w bazie dostawców organizacji. Organizacja udostępniła portal gdzie zamieszczone się aktualne ogłoszenia przetargowe oraz zasady udziału w postępowaniach, znajdują się wśród nich ogłoszenia związane z elektroniką, automatyką, czy robotyką – obszarami działalności wielu firm, które związane są z obszarem Przemysłu 4.0.

 

Przeglądaj aktualne ogłoszenia