Co oferuje program Copernicus?

Program Copernicus jest unijnym programem obserwacji Ziemi, który pozwala na analizę naszej planety i jej środowiska. W ramach programu udostępniane są usługi informacji oparte na obserwacji satelitarnej Ziemi oraz dane in situ (inne niż dotyczące kosmosu).

Koordynatorem programu Copernicus jest Komisja Europejska, za jego realizację odpowiedzialne są państwa członkowskie UE, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), agencje UE i instytut badawczy Mercator Océan. Program oferuje różnego typu bezpłatne usługi z obszaru badań: atmosfery, środowiska morskiego, lądu, zmian klimatu, bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych. Ich dokładny opis można znaleźć na: https://www.copernicus.eu/pl/uslugi.

 

Podstawą programu Copernicus jest  zbieranie i bezpłatne udostępnianie danych i informacji zebranych przez satelity, oraz ogólnoświatową sieć lądowych, powietrznych i morskich czujników. Razem umożliwiają one dostęp do niezwykle szczegółowych obrazów. Pełny, otwarty dostęp do zdecydowanej większości danych i informacji zgromadzonych dzięki infrastrukturze kosmicznej programu Copernicus może uzyskać każdy obywatel i organizacja na świecie. Aby ułatwić dostęp do danych, uruchomione zostało 5 platform opartych na technologii chmury, zapewniających dostęp do danych i informacji z programu Copernicus, jak również do narzędzi przetwarzania.

Platformy te są znane jako DIAS – Data and Information Access Services, czyli usługi w zakresie dostępu do danych i informacji. Są to:

creodias.eu

onda-dias.eu/cms

wekeo.eu

sobloo.eu

 

Warto wspomnieć o możliwości korzystania z Copernicus Open Access Hub (dawniej Sentinels Scientific Data Hub), czyli wyszukiwarki przeznaczonej do wyszukiwania i pobierania zdjęć satelitarnych pochodzących z misji Sentinel. Copernicus Open Access Hub zapewnia darmowy i otwarty dostęp do produktów misji Senitnel-1, Sentinel-2 oraz Senitnel-3.

Więcej informacji >