CERN i ESA dla startupów

Początkujące firmy technologiczne mogą korzystać ze wsparcia ośrodków Big Science, takich jak CERN i ESA, do ich dyspozycji są m.in. specjalne inkubatory technologiczne. Przedsiębiorcy prowadzący własne startupy mogą korzystać ze wsparcia ekspertów pracujących w ośrodkach Big Science w zakresie transferu wiedzy i technologii z nauki do biznesu.

 

CERN dla startupów

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN prowadzi różnorodne działania mające wspierać przedsiębiorców w wykorzystaniu technologii w przemyśle i biznesie. Jednym z nich jest budowa sieci inkubatorów przedsiębiorczości CERN – CERN Business Incubation Centres Network (CERN BICs). Ich działalność to jeden z przykładów realizacji misji CERN, która zakłada transfer wyników badań naukowych prowadzonych w Organizacji do społeczeństw na całym świecie.

Zadaniem CERN BICs jest wspieranie przedsiębiorców w wykorzystywaniu eksperckiej wiedzy i technologii CERN w produktach i usługach. Chętni mogą uczestniczyć w konsultacjach, starać się o wsparcie techniczne specjalistów pracujących w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz korzystać na preferencyjnych warunkach z jej własności intelektualnej.

Czytaj więcej 

 

Sieć inkubatorów przedsiębiorczości CERN stale się rozwija, ale nie są dostępne we wszystkich państwach członkowskich organizacji. Nie oznacza to, że startupy np. z Polski, nie mogą współpracować z organizacją. Przedsiębiorca zainteresowany współpracą z CERN może uzyskać od CERN Knowledge Transfer Group wsparcie w wielu obszarach w tym doradztwa biznesowego i własności intelektualnej. Pierwszy z nich obejmuje m.in. pomoc w stworzeniu biznesplanu, w procesie tworzenia firmy opartej o technologię i wiedzę z CERN, w uzyskiwaniu dofinansowań i tworzeniu strategii finansowej, w rekrutacji oraz w tworzeniu aplikacji do różnego typu projektów. Zaliczają się do niego również tzw. „pitch coaching”, czyli treningi w prezentowaniu oferty firmy inwestorom, dostęp do bazy programów szkoleniowych i sieci networkingowej CERN i jego partnerów.

 

Europejska Organizacja Badań Jądrowych dąży do powszechnego wykorzystania technologii CERN w przemyśle i biznesie oraz wsparciu w ich wdrażaniu zgodnie z politykami Organizacji.  CERN Spin-off policy to zbiór zasad określających sposób licencjonowania technologii opracowanych w Ośrodku oraz czerpania z nich korzyści finansowych. Zasady opisują sposób w jaki spin-offy mogą wykorzystywać zaplecze CERN (w tym zasady dostępu do sprzętu oraz infrastruktury) oraz jego oznaczenia (sposób, w jaki mogą posługiwać się logotypami instytutu na rynku komercyjnym). Regulują proces zaangażowania pracowników CERN w działalność komercyjną (prowadzoną przez sam instytut), a także rolę grupy Knowledge Transfer funkcjonującej w strukturze organizacji.

Czyta więcej 

 

ESA i startupy

Podobnie jak CERN, ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna wspiera rozwój technologicznych startupów. Jednym z elementów działalności organizacji jest budowa ESA BIC (ang. European Space Agency Business Incubation Center), czyli sieci inkubatorów przedsiębiorczości koordynowanych i współfinansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Centra ESA BIC zrzeszają startupy, które bazują na koncepcjach biznesowych związanych z branżą kosmiczną i około kosmiczną. Innowacyjni przedsiębiorcy lokujący biznes w tego typu inkubatorze zyskują nie tylko zaplecze biurowe i logistyczne, ale też wsparcie techniczne i biznesowe, pomoc w pozyskiwaniu finansowania oraz nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Uczsetnictwo w inkubatorze daje możliwość pozyskania od ESA kapitału na start oraz otrzymania pożyczek kapitałowych. W ramach sieci działa dziś 20 centrów, zlokalizowanych 60 miastach, 17 europejskich krajów – trwają prace nad utworzeniem go również w Polsce.

Czytaj więcej

 

To jednak nie wszystko. Regularnie ESA organizuje różnego typu konkursy dla startupowców, które mogą pomóc im rozwinąć ich biznesowe pomysły np. ESA Start-up Competition. Informacje o aktualnych konkursach można znaleźć na: https://esa-2020-start-up-companies-competition.com/#