CERN a spin-off, czyli jak biznes może wykorzystać technologie CERN?

Jedną z misji CERN jest transfer wiedzy i wyników badań naukowych prowadzonych w organizacji do przemysłu i biznesu. Zachęcanie firm do ich wykorzystywania ma przyczynić się do tego, by finalnym odbiorcą korzyści płynących z efektów prac CERN było społeczeństwo. Jednym z działań, które mają się do tego przyczynić, jest zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia firm typu spin-off, czyli przedsiębiorstw powstających, by wykorzystywać (komercjalizować) technologie CERN. By to ułatwić, przyjęto zasady – CERN Spin-off policy, który uzupełnia CERN IP Policy, czyli politykę zarządzania własnością intelektualną CERN.

 

Czym jest CERN SPIN-OFF POLICY?

CERN Spin-off policy to zbiór zasad określających sposób licencjonowania technologii opracowanych w organizacji oraz czerpania z nich korzyści finansowych. Opisuje też sposób w jaki spin-offy mogą wykorzystywać zaplecze CERN (w tym zasady dostępu do sprzętu oraz infrastruktury) oraz jego oznaczenia (sposób w jaki mogą posługiwać się logotypami instytutu na rynku komercyjnym). Wyznacza również zasady zaangażowania pracowników CERN w działalność komercyjną CERN (prowadzoną przez sam instytut) a także rolę grupy Knowledge Transfer funkcjonującej w strukturze organizacji.

 

Knowlegde Transfer Group

Knowledge Transfer Group (KT) to organ CERN, który jest odpowiedzialny za udzielanie wsparcia i doradztwo wszystkim tym, którzy są zainteresowani utworzeniem spin-offu wykorzystującego technologię CERN. Warto dodać, że tego typu młode firmy mogą rozwijać swoją działalność w inkubatorach przedsiębiorczości CERN (CERN BIC). Działają one w wybranych krajach będących członkami Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych i mają na celu wspieranie tworzenia i rozwoju firm, które technologicznie są związane z różnymi obszarami działalności CERN.

 

Więcej o CERN BIC

 

Zasady CERN Spin-off Policy

Warto zaznaczyć, że dokument CERN IP Policy i zasady w nim ustanowione mają charakter nadrzędny względem zasad opisanych w CERN Spin-off Policy.

Główne zasady CERN Spin-off Policy to:

1. CERN promuje i wspiera tworzenie firm typu spin-off, które będą dążyć do wykorzystania i doprowadzenia wdrażania do użytku ich technologii, swoich technologii przez udzielenie:

a) dostępu do technologii CERN, wsparcia technicznego, sprzętu i infrastruktury na korzystnych warunkach, przy czym ich udzielenie zawsze zależy od dostępności zasobów i międzynarodowego statusu prawnego CERN;

b) dostępu do oznakowania etykietami (logotypem) CERN;

c) dostępu do sieci inkubatorów przedsiębiorczości;

d) dostępu do kontaktu z ekspertami doradzającymi w zakresie przedsiębiorczości.

2. CERN nie inwestuje kapitału w firmach spin-off.

3. CERN nie przejmuje udziałów / kapitału firm spin-off.

4. CERN nie udziela żadnego wsparcia finansowego firmom spin-off ze swojego regularnego budżetu.

5. CERN nie może posiadać swoich reprezentantów w zarządach i radach nadzorczych firm typu spin-off.

 

Z pełną Polityką CERN dla spin-offów można zapoznać się pod tym linkiem:

CERN SPIN-OFF POLICY