Scanway – w stronę pierwszego satelity obserwacyjnego w Polsce

Od projektu studenckiego do firmy liczącej się na polskim rynku kosmicznym – tak w skrócie można podsumować historię Scanway. Spółka z powodzeniem rozwija  satelitę do obserwacji Ziemi i przeprowadza transfer technologii kosmicznych do naziemnych gałęzi przemysłu. Co składa się na sukces firmy i jakie są jej plany na przyszłość?

 

Początki firmy – kosmiczna wiertarka i badanie Freonu

Początki Scanway to dwa projekty studenckie. Pierwszy dotyczył badania rozpadu Freonów, drugi – wiercenia w kosmosie. Założyciel społki, Jędrzej Kowalewski wraz z innymi inżynierami z Politechniki Wrocławskiej, zgłosili swoją chęć uczestnictwa w konkursie REXUS/BEXUS ogłaszanym każdego roku przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), który jest adresowany do studentów zainteresowanych przeprowadzeniem eksperymentów w przestrzeni kosmicznej. Zespół przygotował projekt FREDE, którego celem było pionierskie badanie rozpadu Freonu w stratosferze pod wpływem promieniowania UV. Podczas jego realizowania i ewaluacji utworzyła się nieformalna grupa specjalistów , chcących realizować się na polu kosmicznym.  Wzięła ona  udział w kolejnej edycji REXUS/BEXUS przygotowując eksperyment dotyczący wiercenia w kosmosie. Projekt uzyskał opinię innowacyjnego i wartościowego zarówno dla sfery badań kosmicznych (wiercenie poza Ziemią), jak i przyszłego górnictwa kosmicznego. Eksperyment DREAM (DRilling Experiment for Asteroid Mining)  powiódł się -w marcu 2017 roku dokonano pierwszych odwiertów.

 

 

Kosmiczny plan rozwoju

Spółka Scanway została powołana jeszcze w trakcie realizacji eksperymentu DREAM. Łączyła doświadczenia członków zespołu projektowego uzyskane w trakcie prac nad wiertarkę kosmiczną oraz ich kompetencje z obszaru obserwacji wizyjnych. Ze względu na dostęp infrastruktury laboratoryjnej oraz wsparcie dla start-upów, firma na swoją siedzibę wybrała Wrocławski Park Technologiczny. Na początku swojej działalności Scanway skupiał się na wizyjnym wsparciu laserowych systemów obróbczych, stopniowo przenosząc swoją działalność w obszar wizyjnych systemów kontroli jakości do przemysłu. W maju 2017 r. spółka złożyła wniosek o dofinansowanie swoich prac badawczo-rozwojowych nad satelitą do programu Szybka Ścieżka realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uzyskała pierwszą lokatę w tej edycji konkursu i rozpoczęła realizację projektu ScanSAT.

 

ScanSAT i transfer technologiczny

Scanway swoją działalność rozpoczął od budowy satelity obserwacyjnego Ziemi ScanSAT, jednak nie ogranicza się tylko do realizacji projektów z branży space-tech. Firma rozwinęła drugi obszar swojej działalności skupiający się na transferze technologii kosmicznych do zastosowań przemysłowych. Spółka współpracuje z polskimi i zagranicznymi reprezentantami przemysłu kosmicznego i podejmuje szereg działań przyczyniających się nie tylko do jej wzrostu, ale i rozwoju całego polskiego sektora kosmicznego. Wśród nich można wymieniać m.in. obecność na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym, zawiązanie współpracy z German Orbital Systems, w celu wysłania satelity na orbitę Księżyca czy członkostwo w grupie roboczej tworzącej Business Technology Roadmap polskiego sektora kosmicznego. Scanway zrealizował również wewnętrzny program wspierania kosmicznych projektów studenckich oraz zorganizował wrocławską edycję europejskiego wydarzenia Spacetalk.

 

Kolejne perspektywy

Obecnie firma działa aktywnie na płaszczyźnie kosmicznej i przemysłowej. W aspektach kosmicznych Scanway przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prowadzi prace nad polskim satelitą do obserwacji Ziemi ScanSAT, który ma trafić na orbitę w 2021 roku. Ponadto, w ramach porozumienia z German Orbital Systems, do 2025 roku wyśle pierwszego, europejskiego komercyjnego satelitę na orbitę Księżyca. Spółka prowadzi również działania, które służą wchodzeniu w narodowe i międzynarodowe konsorcja, realizujące projekty kosmiczne dla różnych klientów, w tym Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Scanway stawia także na budowanie biznesowych relacji z instytucjami Big Science. Dzięki udziałowi w projekcie Big Science Hub, prowadzonemu przez Wrocławski Park Technologiczny, firma miała okazję promować swoje rozwiązania m.in. w CERN –  światowej rangi instytucie badań jądrowych w Genewie.

W aspektach przemysłowych Scanway przekuwa technologie kosmiczne na użyteczne i przynoszące zysk, komercyjnerozwiązania gotowe do zastosowania na Ziemi, w różnych sektorach przemysłu. Kompetencje spółki z zakresu systemów wizyjnych, przetwarzania danych i obrazów oraz remote sensing można wykorzystać m.in. w górnictwie, przemyśle energetycznym i wytwórczym. Firma w swoich działaniach wsparła technologicznie między innymi Polską Grupę Energetyczną, opracowując technologię monitorowania stanu turbin wiatrowych, przy pomocy  laserowego skanowania ich łopat. Wdrożenie to powstało bezpośrednio na bazie systemu wizyjnego zastosowanego w projekcie DREAM.