ESO – Europejskie Obserwatorium Południowe

 

ESO, czyli Europejskie Obserwatorium Południowe (ang. European Southern Observatory), to wiodąca międzynarodowa organizacja naukowo-technologiczna zajmująca się astronomią. Głównym celem jej działalności jest wspieranie i organizowanie współpracy przy badaniach na rzecz astronomii oraz astrofizyki. Zajmuje się też budową i zarządzaniem astronomicznymi, naziemnymi urządzeniami obserwacyjnymi.

Choć główna siedziba ESO mieści się w Gar Hing w Niemczech, to obserwatoria należące do instytucji zlokalizowane są w Chile. Dzięki zaawansowanej infrastrukturze badawczej stworzonej w ramach ESO naukowcy z całego świata, często w ramach międzynarodowych zespołów, prowadzą badania skutkujące przełomowymi odkryciami. Wyniki każdego projektu obserwacyjnego (a w skali roku przeprowadzanych jest ich kilkaset), dokonywanego z użyciem teleskopów ESO, po upływie rocznej karencji stają się ogólnodostępne. W ten sposób zwiększa się poziom transferu wiedzy i technologii między nauką a biznesem.

Do tej założonej w 1962 roku organizacji przynależy obecnie 15 państw europejskich, w tym Polska, które dorocznie składają się na jej budżet wynoszący 163 mln €. Jest on wydatkowany głównie na stały rozwój infrastruktury badawczej, a obecnie przede wszystkim na budowę teleskopu ELT (ang. Extremly Large Telescope). Jest to największe tego typu urządzenie na świecie, które (jak określa ESO) będzie „największym okiem świata na niebo”. Pierwsze obserwacje z jego wykorzystaniem będą możliwe w 2024 roku. Wszystkie inwestycje dokonywane przez organizację realizowane są we współpracy z europejskimi firmami związanymi z przemysłem i nowymi technologiami.

 

 

 

Jak współpracować z ESO?

ESO, jak większość organizacji Big Science, ma własne procedury przetargowe, które mają gwarantować uczciwość, efektywność, ekonomiczność i przejrzystość postępowań. Przy wyborze dostawców organizacja kieruje się zasadą uzyskiwania najlepszych możliwych rezultatów, przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów w odpowiednich ramach. W procesach wyboru dostawców i wykonawców udział mogą brać tylko firmy działające na terenie krajów członkowskich ESO – jedynie w wyjątkowych przypadkach są do nich zapraszane podmioty spoza tego grona.

Postępowania, które dotyczą zamówień o wartości powyżej 150 tysięcy €, publikowane są na stronie internetowej ESO. W przypadku zamówień o niższej wartości organizacja, w celu wyboru dostawcy czy wykonawcy, samodzielnie i wedle własnych preferencji kontaktuje się z firmami zarejestrowanymi w bazie dostawców ESO. Każde z przedsiębiorstw, które chciałoby być brane pod uwagę w tym procesie, może do niej dołączyć pod warunkiem, że działa na terenie jednego z państw członkowskich ESO.

Przejdź do strony www ESO   Przejdź do bazy dostawców ESO

 

ESO posiada swoich oficjalnych przedstawicieli w krajach członkowskich – krajowych koordynatorów ds. przemysłu (ILO, ang. Industry Laisin Officer), którzy mają wspierać firmy chcące nawiązać współpracę z organizacją.

Przejdź do pełne j listy ILO ESO

 

ESO dla organizacji naukowych

ESO jest organizacją otwartą na współpracę również z instytutami naukowymi (instytuty naukowo-badawcze, uniwersytety, obserwatoria itp.) działającymi na terenie jej krajów członkowskich, a w wyjątkowych sytuacjach poza nimi). W ramach tego typu kooperacji krajowy instytut może otrzymać od ESO czas obserwacyjny do wykorzystania na instrumentach organizacji – jego ilość uzależniona jest od decyzji Rady ESO, która dokonuje oceny wniosków projektowych zgłaszanych przez lokalne podmioty. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z Obserwatorium, pisząc na adres: cp@eso.org.

 

 

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content