Europejska Organizacja Badań Jądrowych

 

Europejska Organizacja Badań Jądrowych, czyli CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), to jedna z największych i najbardziej respektowanych na świecie instytucji badawczo-naukowych. Założona w 1954 roku, dziś zrzesza 22 państwa, od 1991 roku również Polskę.

Głównym obszarem działalności CERN są badania nad fundamentalną strukturą wszechświata. Setki naukowców i inżynierów prowadzą tam prace naukowe nad fizyką cząstek, czyli podstawowych elementów materii i działających między nimi sił. Używają do tego największych i najbardziej zaawansowanych instrumentów naukowych w skali świata. Wśród nich są detektory promieniowania jądrowego oraz akceleratory cząstek elementarnych. Największy i najsłynniejszy z nich to Wielki Zderzacz Hadronów, uruchomiony w 2008 roku.

CERN to instytucja, w której powstają najnowocześniejsze technologie wpływające  na rozwój innych gałęzi nauki, przemysłu i biznesu. To właśnie tam powstał protokół www, pierwotnie mający za zadanie ułatwienie wymiany dokumentacji naukowej pomiędzy badaczami i instytucjami naukowymi. W CERN stworzono również zaawansowane techniki obrazowania wykorzystywane w geologii, inżynierii lądowej czy medycynie. Wyniki badań prowadzonych w tym ośrodku zrewolucjonizowały dziedziny takie jak UHV (Ultra High Vacuum – bardzo wysoka próżnia), nadprzewodnictwo, mikroelektronika, kriogenika czy big data. To też miejsce, w którym na ogromną skalę nauka spotyka się z biznesem, zarówno poprzez transfer technologii, jak i w postaci i zleceń realizowanych przez przedsiębiorstwa. Szacuje się, że połowa rocznego budżetu CERN (który tworzą składki państw członkowskich), powraca do przemysłu w formie różnego typu produktów czy usług.

 

Jak nawiązać współpracę z CERN?

Przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki mogą brać udział w przetargach i stawać się dostawcami dla tej instytucji. Warto podkreślić, że CERN poszukuje nie tylko wysokotechnologicznych dostawców. Jak każda organizacja korzysta również z usług i produktów związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz stałą rozbudową ośrodka zatrudniającego kilka tysięcy osób. Potrzebuje zarówno dostawców artykułów biurowych, jak i wykonawców prac budowlanych.

Oznacza to, że możliwość nawiązania współpracy z CERN stoi otworem przed przedsiębiorstwami działającymi w każdej skali.

 

Zasady współpracy z CERN

Europejska Organizacja Badań Jądrowych ma własne procedury dotyczące zamówień publicznych. Mają one zapewniać przejrzystość i bezstronność postępowań przetargowych. Instytucja rozporządza swoim budżetem tak, by ilość i wartość wydatków na zakup produktów i usług jej potrzebnych była zbilansowana między państwami członkowskimi, które dorocznie składają się na jej budżet. Takie działanie ma gwarantować równomierny poziom zwrotu środków do gospodarek krajów członkowskich. Stopień zbilansowania zwrotu jest corocznie monitorowany w dwóch kategoriach – dostawy zaopatrzenia oraz dostawy usług. Jeśli dla któregoś z państw członkowskich zwrot ten nie był odpowiednio wysoki, przypisuje się go do grupy krajów słabo zbilansowanych lub bardzo słabo zbilansowanych. Przedsiębiorstwa działające na terenie tych państw, przynajmniej do momentu opracowania nowego rankingu, mogą korzystać z preferencyjnych warunków udziału w przetargach CERN. Organizacja, dążąc do zbilansowania poziomu wydatków, będzie im przyznawać pierwszeństwo wyboru przed oferentami z państw dobrze zbilansowanych (oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów postępowania).

 

Przetargi i zapytania ofertowe

Organizacja nawiązuje współpracę z przedsiębiorstwami wybranymi na podstawie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytania ofertowe (które są wystosowywane dla zakupów dóbr lub usług o wartości poniżej 200 tysięcy CHF), lub ogłoszenia o przetargach (procedura ta jest uruchamiana dla wszystkich zakupów o wartości powyżej 200 tysięcy CHF). Firma, aby wziąć udział w procedurze przetargowej, musi pozytywnie przejść wstępną weryfikację dokonywaną w oparciu o badanie ankietowe i być zarejestrowana w bazie dostawców CERN. Z reguły w postępowaniach przetargowych CERN mogą brać udział wyłącznie firmy, które mają siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich.

Aby dana oferta została wybrana, oferent musi spełniać wszelkie wymogi formalne, techniczne, finansowe oraz proponować najniższą cenę wśród podmiotów biorących udział w postępowaniu.

Więcej o procedurze przetargowej można przeczytać na stronie CERN.

 

Przejdź do bazy dostawców CERN

Czytaj więcej o procedurach przetargowych CERN

 

Gdzie szukać ofert i jak uzyskać wsparcie?

Zapytania przetargowe CERN publikowane są na dedykowanej do tego platformie.

Uzyskanie wsparcia w nawiązaniu współpracy z ośrodkiem możliwe jest poprzez kontakt z ILO (ang. Industrial Liaison Officer), czyli osobą wyznaczoną przez kraj członkowski do koordynowania procesu komunikacji między CERN, a jego obecnymi i potencjalnymi dostawcami. Każdy kraj członkowski ma własnego przedstawiciela, który jest do dyspozycji przedsiębiorców działających na jego terytorium. Oficerem CERN na Polskę jest Sylwia Wójtowicz.

Przejdź do pełnej listy ILO CERN

 

Wykorzystano zdjęcia z bazy CERN

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content