Instytucje Big Science

Instytucje Big Science to ośrodki naukowo-badawcze związane z przedsięwzięciami dotyczącymi Wielkiej Nauki. Do najważniejszych instytucji tego typu w Europie zaliczają się:

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.