SHH Sp. z o.o.

Typ: Firma

Branża: IT

Specjalizacja: Procesy R&DPrzetwarzanie, analiza, modelowanie danychSoftwareŚrodowisko 3DZarządzanie zbiorami danych

Rodzaj działalności: ProdukcjaR&DUsługi

Kraj: Polska

Współpraca z Instytucjami Big Science: Brak

Najważniejsze informacje

Od ponad 20 lat naszą domeną są autorskie, nowoczesne i perspektywiczne rozwiązania, wspierające zarządzanie informacją przestrzenną oraz techniczną w przedsiębiorstwach i instytucjach (systemy GIS). Więcej na stronie shh.pl. Firma SHH zrealizowała także innowacyjny w skali Polski projekt budowy modelu 3D miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji. Trójwymiarowy model miejski ma szansę stać się wzorcowym modelem dla innych miast. Więcej na stronie smart3Dcity.pl.

Tworzymy systemy informatyczne GIS oraz 3D city w oparciu o światowe standardy technologiczne m.in. virtualcitySYSTEMS, Bentley Systems, Oracle. Rozwiązania te zapewniają bezpieczny dostęp do aktualnej informacji, niezbędnej do odpowiedzialnego podejmowania ważnych decyzji.Jesteśmy zespołem ekspertów łączących wiedzę informatyczną i geodezyjną z wiedzą inżynierską, specyficzną dla poszczególnych branż. Posiadamy potencjał – kompetencje i narzędzia – do realizacji złożonych projektów informatycznych. Patrzymy w przyszłość inwestując w badania i rozwój. Kładziemy nacisk na innowacyjność naszej firmy, a tym samym naszych klientów.
Firma SHH jest także certyfikowanym ekspertem w zakresie specjalistycznych szkoleń dot. rozwiązań Bentley Systems. Więcej na stronie szkolenia-bentley.pl

Doświadczenie

Stworzyliśmy kompleksową ofertę dla wielu przedsiębiorstw oraz jednostek zarządzających zasobami przestrzennymi i infrastrukturą techniczną. Realizując dedykowane projekty poszerzamy nasze kompetencje branżowe oraz technologiczne.

Zrealizowaliśmy wiele projektów dla instytucji oraz przedsiębiorstw z następujących obszarów: infrastruktura transportu (drogi, koleje), przemysł (górnictwo i geologia, zakłady przemysłowe), przedsiębiorstwa sieciowe (elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, wodociągi i kanalizacja), administracja (samorząd, urzędy centralne), biura projektowe i geodezyjne.

Sukcesy i nagrody

Centrum Kompetencyjne Oracle Spatial
W uznaniu wiedzy i doświadczenia pracowników SHH w zakresie rozszerzenia przestrzennego bazy Oracle Spatial firma Oracle przyznała nam w 2006 roku status: Centrum Kompetencyjnego Oracle Spatial. Jesteśmy jedną z nielicznych firm w tym obszarze Europy mogącą się poszczycić takim wyróżnieniem.
Posiadamy specjalizacje z zakresu: Baz Danych, Business Intelligence, Oracle Spatial, Exadata.

Otrzymaliśmy Dolnośląską Nagrodę Gospodarczą
Wyróżnienie przyznawane jest wybitnym przedsiębiorcom, wiarygodnym podmiotom gospodarczym i instytucjom, których działalność jest istotna dla dynamicznego rozwoju regionu i promocji Dolnego Śląska. Jesteśmy także wielokrotnym laureatem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.
Medal Europejski

Zostaliśmy wyróżnieni Medalami Europejskimi - za usługę opieki technicznej nad oprogramowaniem, za usługę profesjonalnej dostawy oprogramowania oraz za specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.
Medal Europejski to swoista rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom przez najważniejszą instytucję zajmującą się integracją Polski z Unią Europejską - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz przez Business Centre Club.
Sponsor sportu

Kilkukrotnie otrzymaliśmy wyróżnienie "Sponsor Wrocławskiego Sportu"
Laureaci wybierani są przez prezydenta miasta Wrocławia na wniosek działających w mieście klubów sportowych w uznaniu współpracy i pomocy na rzecz wrocławskiego sportu.

Potencjał do współpracy

- Szybka diagnoza zmieniających się potrzeb klienta, oparta na wiedzy branżowej
- Kreatywne tworzenie dedykowanych, innowacyjnych narzędzi informatycznych
- Elastyczna współpraca z klientem na każdym etapie projektu i rozwoju oprogramowania
- Wiedza ekspertów, stale doskonalących swoje umiejętności
- Optymalizacja procesu pozyskania danych, czasu oraz kosztów wdrożenia i eksploatacji rozwiązań
- Wymierne efekty z wdrożenia, usprawniające działania klienta i zwiększające jego konkurencyjność
- Stosowanie nowoczesnych metodyk rozwoju oprogramowania

Efektywna współpraca z klientem jest dla nas ogromnie ważna. Wspólne działanie postrzegamy jako proces kreatywnego i dynamicznego tworzenia dedykowanych rozwiązań, przynoszących wymierne efekty dla organizacji. U podstaw tego procesu leży właściwe zdiagnozowanie dynamicznie zmieniających się potrzeb klienta - nasze kompetencje i rozwiązania zostały dopasowane do specyfiki konkretnych branż.

Naszym celem jest dostarczanie dedykowanych, optymalnych, skutecznych i innowacyjnych narzędzi informatycznych, które usprawnią działania klienta oraz wzmocnią jego pozycję konkurencyjną. Znajomość procesów biznesowych przedsiębiorstw oraz zasad funkcjonowania instytucji umożliwia nam zaprojektowanie optymalnych rozwiązań. Dzięki temu klient o sprecyzowanych oczekiwaniach otrzymuje system będący dokładną odpowiedzią na przekazane wymagania, a klient poszukujący gotowych rozwiązań wybiera istniejący model informatycznego wsparcia danego obszaru.

Galeria zdjęć i filmów

Dane kontaktowe

SHH Sp. z o.o.

Kaszubska 6
50-214 Wrocław
Polska

+48 71 326 75 00

Pliki do pobrania

Środowisko 3D - ulotka