PIAP Space sp. z o.o.

Typ: Firma

Branża: AeronautykaMechanikaProdukcja maszyn i urządzeńSektor kosmiczny

Specjalizacja: Automatyka i robotykaMechatronikaSatelity i technologie satelitarneSystemy wizualizacji, nawigacji, digitalizacji

Rodzaj działalności: ProdukcjaR&DUsługi

Kraj: Polska

Współpraca z Instytucjami Big Science: ESA

Najważniejsze informacje

PIAP Space jest firmą typu spin-off działającą w sektorze inżynierii kosmicznej i satelitarnej, założoną przez Instytut PIAP. Spółka specjalizuje się w następujących dziedzinach: robotyka, automatyka i mechanika. Rozwijamy i oferujemy technologie i produkty w obszarze: ramion robotycznych i efektorów końcowych służących do przechwytywania i serwisowania satelitów. Spółka oferuje również usługi w obszarze projektowania i wykonania MGSE, oraz struktur i mechanizmów do satelitów.

Doświadczenie

1. Comrade – Control and Management of Robotics Active Debris Removal
Projekt wspólny z Airbus, GMV i DLR polegający na rozwoju oprogramowania do kontroli ramienia robotycznego do serwisowania satelitów. PIAP Space dostarcza chwytak do testów typu HIL oraz model kontaktu chwytaka podczas manewru przechwycenia.
2. RaCER – Rover Speed Characterisation for Lunar Exploration
Projekt polega na przetestowaniu wpływu opóźnień w teleoperacji robota dla misji księżycowych. Jako misję referencyjną przyjęto studium Heracles, które definiuje najbardziej prawdopodobny scenariusz misji księżycowej poszukującej wody. Misja miała by się odbyć w 2027 lub 2028 roku. W projekcie wykorzystywany jest jeden z robotów PIAP jako pojazd testowy.
3. Biomass Adaptor
PIAP Space projektuje i wytwarza zestaw trzech adaptorów do testów i integracji satelity ESA Biomass. Dwa adaptory przeznaczone są do testów termicznych i integracji satelity, a trzeci do testów wibracyjnych. Dostawa przewidziana jest w I kw 2019 roku.
4. Biomass MPT – Spacecraft Container and Multi-Purpose Trolley (MPT)
PIAP Space wraz z włoską firmą Elital projektuje i wytwarza dwa MGSE dla satelity ESA Biomass. Pierwszym jest kontener do przewożenia satelity z hali integracji na miejsce startu, drugim jest urządzenie MPT do integracji satelity. Dostawa przewidziana jest w II kw 2019 roku.
5. Preparatory activities for short term opportunities in MGSE related projects

Sukcesy i nagrody

Nagroda "Innowatory Wprost 2018" za chwytak służący do serwisowania satelitów na orbicie. Nagroda otrzymana w kategorii "Przemysł"

Doświadczenie w projektach Big Science

W ciągu pierwszych 15 miesięcy funkcjonowania spółki, wygrała kontrakty o wartości 2,5 mln zł. Utworzenie spółki PIAP Space było możliwe dzięki przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji kosmicznej. Fakt ten otworzył możliwości ubiegania się o kontrakty na rynku ogólnoeuropejskim, których zdobycie pozwoliło spółce na włączanie się w europejski łańcuch dostaw w sektorze lotniczym i kosmicznym.
1. PRODUKTY
• części mechaniczne (mechanizmy i systemy mechaniczne)
• Platforma do testów mechanizmów w próżni
2. USŁUGI
• Projektowanie mechanizmów
• Projektowanie struktur wspierających integrację i testy satelitów
• Wykonywanie i produkcja struktur i mechanizmów
• Integracja mechaniczna urządzeń
• Doradztwo w zakresie robotyki
• Testowanie
3. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI RYNKOWEJ
• MGSE
• Robotyka orbitalna – serwisowanie satelitów
• Robotyka planetarna - In-Situ Resource Utilization
4. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ
• Systemy autonomiczne
• Systemy wizyjne
• Czujniki dotykowe
• Mechanizmy chwytające i dokujące

Dane kontaktowe

PIAP Space sp. z o.o.

Stefana Batorego 107
87-100 Toruń
Polska

+48 22 874 03 95

Oddział I

al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Polska
tel. +48 22 874 03 95
@ office@piap-space.com

Case study

PIAP Space –Spin-Off współpracujący z ESA

Wielu komercyjnych dostawców Europejskiej Agencji Kosmicznej to przedsiębiorstwa, które mają swoje korzenie w instytutach naukowych. Przykładem takiej firmy jest PIAP Space Sp. z o.o. z Warszawy. Spółka PIAP Space Sp. z o.o. powstała na gruncie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, który już od lat sześćdziesiątych XX wieku realizował projekty naukowe. Jeden z tamtejszych zespołów zaczął w 2009 rozwijać projekty związane z tematyką robotyki mobilnej. Kiedy w 2012 roku Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej, dostrzeżono szansę skomercjalizowania prac Zespołu właśnie na rynku kosmicznym. Instytut PIAP zdecydował powołać w tym celu spółkę kapitałową o nazwie PIAP Space, co miało na celu uniknięcie typowych trudności operacyjnych towarzyszących realizacji komercyjnych projektów bezpośrednio przez instytucję naukową. Wnikliwie zbadano rynek pod kątem potrzebnych...
Więcej