Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

Typ: Inne

Branża: Edukacja i działalność badawczaNaukaNowe technologieUsługi

Specjalizacja: Badania aplikacyjneBadania materiałoweChemiaProcesy R&DSystemy obronne

Rodzaj działalności: R&D

Kraj: Polska

Współpraca z Instytucjami Big Science: Brak

Najważniejsze informacje

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” realizuje badania naukowe i prace rozwojowe, które bezpośrednio przedkładają się na obszar rozwiązań technicznych i technologicznych osobistych osłon specjalnych, w tym balistycznych i przeciwuderzeniowych ochron głowy, kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wyrobów zabezpieczających dłonie, ręce i nogi oraz innych wyrobów stanowiących elementy umundurowania, odzieży specjalnej oraz sprzętu technicznego przeznaczonego dla służb operujących w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz obronności. Efektywnie projektuje nowe i nowoczesne technologie wdrażane do praktyki przemysłowej w postaci bezpiecznych i funkcjonalnych rozwiązań, umożliwiających zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym zapobieganie skutkom katastrof naturalnych i technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Niezmiernie ważna jest ścisła i aktywna współpraca Instytutu z jednostkami organizacyjnymi Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbami Ochrony Państwa w obszarze projektowania oraz stosowania indywidualnych osłon specjalnych, w tym szczególnie elementów umundurowania, wyrobów balistycznych i przeciwuderzeniowych oraz wsparcia procesów identyfikacji i detekcji zdarzeń niepożądanych.

Potencjał do współpracy

Jako Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, jesteśmy zainteresowani podzieleniem się naszymi doświadczeniami w następujących tematach:
• rozwiązania w dziedzinie balistyki,
• technologie w dziedzinie ochrony przed uderzeniami,
• innowacyjne materiały kompozytowe,
• nowoczesne wzory tekstyliów,
• produkty przeznaczone do ochrony życia osobistego i zdrowia
• zaawansowane analizy ryzyka.

Dane kontaktowe

Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
Polska

+48 42 637 37 10

Pliki do pobrania

Katalog produktów