Big Science a regionalne sukcesy

 

Nie tylko środowiska biznesowe i naukowe mogą skorzystać na włączaniu się w projekty Big Science. Zyskać mogą na tym również regiony, na terenie których realizowane są przedsięwzięcia związane z rynkiem Wielkiej Nauki.

Big Science, jak żaden inny sektor gospodarki, generuje innowacje na ogromną skalę. Im więcej firm i instytucji naukowych z nim związanych działa na terenie regionu, tym większy jest jego potencjał badawczo-rozwojowy i tym mocniej przyciąga on nowe technologie, a co za tym idzie inwestycje.

 

Współpraca władz regionu z firmami, uczelniami wyższymi czy też instytucjami otoczenia biznesu, które są uczestnikami rynku Big Science to m.in.:

 

Szansa na promocję regionu

Sukcesy, szczególnie te na międzynarodową skalę, lokalnych firm, IOB czy uczelni, to świetna wizytówka dla regionu. To okazja do zaprezentowania jego potencjału np. przy okazji konferencji naukowo-biznesowych.


W
zrost lokalnej gospodarki

Wspieranie rozwoju sektora high-tech w regionie przyciąga inwestorów, daje możliwości rozwoju startupom i przedsiębiorstwom z sektora MSP.


B
aza do rozwijania regionalnych inteligentnych specjalizacji związanych z nowoczesnymi technologiami

Unijny program inteligentnych specjalizacji oparty jest o stały dialog pomiędzy władzą regionalną, biznesem i środowiskami naukowymi. Współpraca administracji z firmami, uczelniami i instytucjami związanymi z rynkiem Big Science pozwoli zwiększyć efektywność i skalę ich działań.


Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego regionu

Wspieranie przez władze regionalne projektów Big Science zwiększa potencjał badawczo-rozwojowy całego regionu. Ten z kolei wypływa na jego atrakcyjność inwestycyjną.

 

Dołączając do bazy BIG SCIENCE HUB, regiony mogą promować swoje projekty związane ze wspieraniem innowacyjnego biznesu. To sposób na poinformowanie firm  o wysokim potencjale  na temat naborów wniosków konkursowych umożliwiających uzyskanie finansowania, czy też o rekrutacji do grup roboczych zajmujących się wdrażaniem inteligentnych specjalizacji.

 

Dołącz do BIG SCIENCE HUB

Przeglądaj baze

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content