Inwestycyjny potencjał Big Science

 

Ośrodki Big Science to najczęściej międzynarodowe organizacje, w których rozwój inwestują ich kraje członkowskie. Potencjał inwestycyjny rynku Wielkiej Nauki wiąże się nie tylko z korzyściami płynącym z działalności tego typu instytucji(np. z dostępu do taniej energii) ale przede wszystkim z tego, jak wzrasta wartość gospodarek, do których transferowane są technologie w nich wykorzystywane.

Innowacje to dziś podstawa rozwoju niemal każdego sektora gospodarki. Big Science to ważne ich źródło i katalizator. Firmy, które nawiązują współpracę z ośrodkami takimi jak CERN, ESS, ESO czy F4F posiadają ogromny potencjał do komercjalizacji wywodzących się stamtąd produktów, czy technologii.  To inwestycja, która może w przyszłości przynosić duże zyski i dawać przewagę rynkową.

Rynek Big Science wyznacza trendy w rozwoju nowych technologii. Komercjalizowane rozwiązania powstające na rzecz eksperymentów naukowych to obszary o wielomiliardowej wartości rynkowej. To z Wielkiej Nauki wywodzi się np. protokół WWW, WiFi, systemy detekcji dwutlenku węgla, drukarki 3D czy też oprogramowanie do pojazdów autonomicznych.

 

Rynek Big Science może przynieść inwestorom szukającym możliwości perspektywicznego lokowania kapitału szereg korzyści. By je osiągać, mogą oni:
  • wyszukiwać firmy na różnym etapie rozwoju (od startupów po prężnie działające MSP), które współpracują z rynkiem Wielkiej Nauki i dysponują know-how, którego komercjalizacja może przynosić duże zyski;
  • obserwować trendy na rynku Big Science po to, by wybierać perspektywiczne obszary inwestycyjne;
  • korzystać z know-how i zaplecza badawczego-rozwojowego podmiotów działających na rynku Big Science przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w przemyśle i biznesie;
  • śledzić programy krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji, które pełnią funkcję kompasu dla inwestorów i stymulują implementację nowoczesnych technologii na lokalnych rynkach – ich duża część związana jest bezpośrednio lub pośrednio z projektami Wielkiej Nauki.

 

Dołącz do BIG SCIENCE HUB

Przeglądaj baze

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content