Współpraca z ośrodkami takimi jak CERN, ESA, ESO, ESS czy F4F, a także włączenie się w inne przedsięwzięcia związane z rynkiem Big Science, może przynosić szereg korzyści inwestorom i przedsiębiorstwom działających na różną skalę i w różnorodnych branżach. To również okazja do rozwoju dla uczelni wyższych i instytucji naukowych oraz całych regionów, nastawionych na inwestowanie w innowacje.

Na Wielką Naukę składają się nie tylko wielkie międzynarodowe konsorcja, ale też pojedyncze pomysły, projekty zaczynające się w studenckim notesie oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Właśnie dlatego jest ona opłacalna dla wszystkich.

 

Kliknij w wybrany przycisk i zobacz, co mogą zyskać na współpracy z Big Science:
Biznes w każdej skali 
Inwestorzy o różnym spektrum działalności
Regiony i samorządy
Uczelnie wyższe i instytuty naukowe

 

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content