Poznaj zasady i odkryj korzyści

Baza BIG SCIENCE HUB jest dla firm, uczelni wyższych, instytucji naukowych i instytucji otoczenia biznesu (IOB) okazją do zaprezentowania własnego potencjału, znalezienia partnerów, współpracowników czy też inwestorów. Ma służyć nawiązywaniu i budowaniu trwałych kontaktów, które przełożą się na konkretne kontrakty, zyski i transfer innowacji naukowych do biznesu.

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content