Poland@CERN 2019

Już w kwietniu przedsiębiorcy będą mieli okazję do zapoznania się z możliwościami nawiązania współpracy biznesowej z CERN. W dniach 2-4 kwietnia 2019 r. odbędzie się Poland@CERN 2019 – wyjazd reprezentacji polskiego przemysłu do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie. Dowiedz się jak wziąć w nim udział!

 

Celem misji jest promocja polskiego przemysłu oraz zwiększenie uczestnictwa polskich przedsiębiorstw jako dostawców w projektach realizowanych przez Europejską Organizację Badań Jądrowych. Uczestnicy poznają charakter zamówień organizowanych przez CERN, oczekiwania wobec dostawców i metody aplikacji. Spotkają się też z polskimi przedstawicielami w CERN. Firmy będą także miały możliwość zaprezentowania swojej oferty.

W przedsięwzięciu wezmą udział przedstawiciele kilkunastu wysokotechnologicznych polskich przedsiębiorstw – zarówno dużych jak i sektora MŚP. Misja dedykowana jest przede wszystkim przedsiębiorstwom działającym w branżach takich jak: elektronika, wentylacja i chłodnictwo, kriogenika oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. By znaleźć się wśród nich należy skontaktować się z ILO (Inudstrial Liaison Officer) CERN na Polskę – Sylwią Wójtowicz

 

Kontakt z ILO CERN

 

Poland@CERN 2019 zostało objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

RAMOWY PROGRAM MISJI:

 

1 kwietnia

Przylot do Genewy, zakwaterowanie w hotelu

 

2 kwietnia

9:30 – 10:00 –   Rejestracja uczestników

10:00 – 12:00 –  Sesja: Otwarcie

 • Wystąpienie otwierające – reprezentant  CERN
 • Wystąpienie otwierające – reprezentanci Ministerstw
 • Polska w CERN – stan obecny i nowe perspektywy współpracy
 • Polskie środowisko w CERN – zadania i wyzwania

12:00 – 13:30 –  Lunch

13:30-17:00 –  Sesja: CERN i biznes

 • Prezentacja nadchodzących przetargów w CERN
 • Transfer technologii z CERN do przemysłu
 • HL LHC – nowe szanse dla biznesu
 • Prezentacja potencjału polskich firm do realizacji projektów dla CERN
 • Narzędzia promocji Big Science w Polsce
 • Zwiedzanie CERN

19:00 – Kolacja

 

3 kwietnia 

10:00 – 12:00 – Sesja: Spotkania dwustronne

 • Spotkania indywidualne przedstawicieli firm z przedstawicielami biura zamówień i inżynierami poszczególnych sekcji CERN
 • Spotkania indywidualne z przedstawicielami środowiska polskiego w CERN

12:00 – 13:00 – Lunch

13:00 – 17:00 – Sesja: Spotkania dwustronne

 • Spotkania indywidualne przedstawicieli firm z przedstawicielami biura zamówień i inżynierami poszczególnych sekcji CERN
 • Spotkania indywidualne z przedstawicielami środowiska polskiego w CERN

Przez cały dzień jednoczesna sesja posterowa polskich uczestników misji. W czasie trwania spotkań dwustronnych dostępny będzie bufet kawowy.

 

4 kwietnia

10:00 – 12:00 – Sesja: Nowe wyzwania

 • Proponowane działania – dyskusja z uczestnikami misji
 • Podsumowanie misji, wnioski końcowe uczestników misji

12:00 – zakończenie wizyty, wylot do Polski