Procurement of Magnet Control Cubicles

Do dnia 14 maja 2019 roku trwa pierwszy etap postępowania przetargowego ITER („Call for nomination”) w ramach który wyłoniony zostanie dostawca szaf sterowniczych niezbędnych do kontroli i ocgrony procesów zachodzących w systemie magnetycznym ITER.

 

Kategoria przetargu: Inżynieria elektroniczna, elektronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa

Deadline: 14/05/2019 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Procurement of Magnet Control Cubicles

Control Cubicles are required to control and protect the Magnet operation.
All these Control Cubicles are installed in protected area and therefore are not exposed to any specific environmental constraints. Standard industrial environmental requirements apply only.
All these Control Cubicles are made of Off the Shelf components, there is no R&D activity in this procurement contract but layout and cabling design only. The cubicles shall be delivered as ready to install component to the ITER site. The installation work is out of scope of the contract.
The cubicles shall be mounted and tested in supplier premises located close to the ITER site to facilitate the shipment of equipment in both directions and allow the ITER staff to attend easily the cubicle tests.

 

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

  • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
  • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
  • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders