Conceptual Design of the Hot Cell Complex for ITER (Civil Works)

Do dnia 15 maja 2019 roku trwa pierwszy etap postępowania przetargowego ITER („Call for nomination”), w ramach którego wyłoniony zostanie wykonawca projektu koncepcyjnego Hot Cell Compex w ITER.

 

Kategoria przetargu: Inżynieria cywilna, budownictwo, konstrukcje, usługi techniczne

Deadline: 9/05/2019 r.

 

Oryginalna treść ogłoszenia:

Conceptual Design of the Hot Cell Complex

The conceptual design contract will cover the Civil Works and the building systems, such as:

 • Heat Ventilation and Air conditioning systems specific for nuclear buildings
 • Potable water network
 • Drainage networks (condensate, fire water)
 • Liquid waste drainage networks (active, suspect)
 • Chilled water network
 • Demin water network
 • Low pressure hot water network
 • Nitrogen supply network
 • Firefighting dry riser network
 • Compressed and breathing air networks
 • Fire detection
 • Electrical, Instrumentation and control
 • Hydrogen detection

Specyfikacja techniczna

Informacje na stronie ITER

 

Jak aplikować?

Procedura przetargowa ITER składa się z trzech etapów:

 • call for nomination: jest to etap zgłaszania się potencjalnych wykonawców czy usługodawców przedmiotu postępowania przetargowego. Krajowi przedstawiciele ITER (Fusion for Energy) – tzw. łącznicy przemysłowi lub stosowne agencje, którym delegowane są ich kompetencje, są formalnie proszone o przedstawienie potencjalnych wykonawców zlecenia. By zgłosić chęć udziału w postępowaniu przetargowym, firma lub instytucja musi skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ITER.
 • pre-qualification: na tym etapie spośród firm nominowanych do udziału w procesie wyboru wykonawcy, ITER wybiera, na postawie wyselekcjonowanych kryteriów, podmioty, które kwalifikują się do realizacji zlecenia.
 • call for tenders: na tym etapie jedynie wstępnie zakwalifikowane firmy lub instytucje otrzymują stosowne pakiety informacyjne o przetargu. Na tym etapie składają one ofertę, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ITER.  Ocena ofert dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ewaluacja kryteriów technicznych. Oferty, które je spełniają, przechodzą do etapu ewaluacji finansowej, która opiera się albo o kryterium najniższej ceny, albo oo relację najlepszej jakości do ceny (quality and price scoring mechanism [best value]).

Skontaktuj się z ILO ITER na Polskę

 

Zobacz też, jakie procedury przetargowe ITER otworzy w najbliższym czasie:

Forthcoming Tenders