wn_baner_xfel
tu jestes / strona główna / XFEL / - Ciekawostki
Menu
- Ciekawostki

Czy wiesz, że…

- długość European XFEL będzie wynosić 3,4 km a tunele, w których będzie się mieścić laser znajdą się od 6 do 38 metrów pod ziemią;

- nadprzewodzący akcelerator liniowy odpowiedzialny za przyspieszanie elektronów, będzie miał długość 2,1 km a energia jaką wygeneruje sięgnie 17,5 miliarda elektronowoltów;

- magnesy, które są kluczową częścią akceleratora, zostaną schłodzone ciekłym helem do temperatury minus 271°C. Pozwoli to na zupełnie bezstratne przewodzenie prądu;

- akcelerator będzie złożony ze 101 modułów;

- laser będzie w stanie wygenerować 27 tysięcy błysków na sekundę, czyli jeden błysk będzie trwał krócej niż jedna setna procenta jednej miliardowej części sekundy;

- zakres długości fal osiąganych przez European XFEL wyniesie od 0.05 do 6 nanometrów. Pozwoli to na odróżnienie w oświetlanych obiektach szczegółów o rozmiarach atomowych;

- szczytowa jasność wytwarzanych błysków będzie miliardy razy większa niż w obecnie używanych konwencjonalnych źródłach promieniowania rentgenowskiego;

- możliwe będzie wykonanie trójwymiarowych obrazów wszelkiego rodzaju struktur na poziomie atomowym;

 

Źródło:

http://www.xfel.eu


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.