wn_baner_gsi
tu jestes / strona główna / GSI / - Ciekawostki
Menu
- Ciekawostki

Czy wiesz, że…

- pierwszym akceleratorem działającym w GSI jest długi na 120 metrów UNILAC (ang. UNIversal Linear ACcelerator). Może on przyspieszać jony do szybkości równej 20% prędkości światła, czyli prawie 216 milionów km/h;

- oddany do użytku w 1990 roku Synchrotron Ciężkich Jonów SIS, ma obwód 216 metrów i przyspiesza jony do szybkości prawie miliarda km/h, czyli 90% prędkości światła;

- nowobudowany akcelerator FAIR będzie miał obwód ponad jednego kilometra;

- akcelerator SIS100 dostarczy 100 miliardów ciężkich jonów na sekundę;

- SIS100 będzie generował wiązki antyprotonów o energiach od 1 do 15 GeV (miliardów elektronowoltów).

Źródło:

http://www.gsi.de


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.